Möten
Medlemmar

 

                                  

                                Lions Club Vaxholm 

Vår klubb bildades 1956 och är en mixad klubb med 40 medlemmar. Vi hoppas kunna hjälpa många människor som hamnat i en svår situation och som behöver extra stöd. De pengar vi samlar in genom våra aktiviteter går oavkortat till hjälpverksamhet. Alla kostnader för sammankomster och resor m.m. betalas alltid av medlemmarna själva. Lions i Vaxholm samlar in och skänker cirka 500.000 kr årligen, som fördelas lokalt, nationellt och internationellt.    

Det här är Lions

Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta enligt Lions syften och etik.  Se Syfte och Etik Lions motto är - "för samhällsansvar och livskvalitet". Lions valspråk är - "We serve". Lions uppgift är - "Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan". Lions finns i över 200 länder och har totalt 1,3 miljoner medlemmar I Sverige är vi 13 000 medlemmar organiserade i 500 klubbar.

Mer information om Lions finner du på följande länk: www.lions.se  

LIONS CLUB VAXHOLM är alltid intresserade av att få nya medlemmar.

Vi ber därför alla intresserade att kontakta oss, för närmare information om LIONS och vår verksamhet här i Vaxholm.

Kontaktpersoner i denna fråga är:

Lisbeth Grunditz Hjalmarsson  073-387 28 66  

info.lionsclub.vaxholm@gmail.com                                              

 

Kommittéer

Kruthuskommittén ansvarar för försäljning av allmänhetens gåvor i form av möbler, konst, köksutrustningar och diverse prylar. Häri ingår uppackning, förvaring och prismärkning. Kommittén har även ansvar för byggnaden Kruthuset och upprättande av bemanningslistor. Adress Pålsundsvägen 4

För mer info kontakta: 072- 917 80 59

 

Mintkommittén ansvarar för att samla in medel för Lions narkotikaprojekt och Lions Quest-kurser (lärarutbildning). Genom att köpa en blå-vit mintrulle, som finns i butiker och banker, hjälper man Lions att bekämpa drogmissbruk och mobbing.

Ansv: Kjell Hjalmarsson Tel: 076-311 10 79            Mail: kjell-hjalmarsson@telia.com
 

Stipendiekommittén svarar för att under våren utdela stipendium för ungdomsverksamhet inom Idrott och Kultur i Vaxholm.

Ansv: Lisbeth G Hjalmarsson Tel: 073-387 28 66   Mail: kjell-hjalmarsson@telia.com
 

Pensionärskommittén ansvarar för att anordna en höstfest för pensionärer i Vaxholm.

Ansv: Magda Almberg Tel: 076 290 64 18               Mail: almberg.magda@gmail.com
 

Julmarknadskommittén kommer inte arrangera Vaxholms Julmarknad 2021. Vi hänvisar till Destination Vaxholm.
 

Kommittén för Skärgårdsbåtens dag ansvarar för att anordna marknad i samband med Skärgårdsbåtens dag med musik, dans, försäljning av stekt strömming, korv och allehanda produkter. Knallar inbjuds att hyra marknadsplats och bord.

kontakt. Ulla Widne tel: 070-492 51 70

Medlemskommittén skall förbereda ärenden som rör intagning av nya medlemmar. Kommittén ansvarar även för klubbens tillväxtprogram.

Ansv:  Lisbeth G Hjalmarsson Tel: 073-387 28 66   Mail: kjell-hjalmarsson@telia.com
 

Transportgruppen ansvarar för transport av varor och utrustning vid specifika aktiviteter som Vaxholms Julmarknad och Skärgårdsbåtens Dag.

Ansv: Lennart Tengmark Tel: 070-632 86 92        Mail: lennart.tengmark@outlook.com
 

Flyktingkommittén representerar klubben i samordnad stödverksamhet för flyktingar i Vaxholm. Aktuellt just nu ärkafé "En hjälpande hand" och söka kontakt med de nyanlända för att få klarlagt vilka ev. problem/behov vi i klubben kan hjälpa till med att lösa.

Ansv. Inger Fridblom Tel: 070-970 60 98            Mail: inger.fridblom@hotmail.com
 

Påsk kommittén:
Ansv.: Ulla Widne Tel: 070-492 51 70                 Mail: ullawidne@gmail.com                                                                                                                                                                                                                      

Klubblokal

Vår klubblokal finns bredvid Kruthuset vid Pålsundsbron adress Pålsundsvägen 4. Det finns en samlingssal med utrymme för ca 30 personer samt ett kök. Det finns möjlighet att hyra lokalen.     

Kontakta Ulla Widne Tel: 070-492 51 70 Mail: ullawidne@gmail.com   

 

                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

               

 

 

                                      

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter