Möten
Medlemmar

 

 

STYRELSE 2015-2016

 

President (ordförande) för år 2015 - 2016 är Sven-Olov Johansson

 

President

Sven-Olof Johansson

Vice President

Vakant

Direktor

Monica Köhler

Past President

Lennart Häggberg

Sekreterare

Lennart Häggberg

 

 

Kassaförvaltare

Per-Olov Löfroth

Klubbmästare

Lars Bäckström

Tail Twister

Vakant

Medlemsordförande

Monica Köhler

 
Funktionärer  2015-2016

 

IT och Web 

Vakant

PR

Sven-Olov Johansson 

 

 

Revisor

Nils Häggström

Revisor  

Vakant

Materialförvaltare

Vakant

Materialförvaltare

Vakant

Lotteriföreståndare

Vakant

Säkerhetsansvariga

Sven-Olov Johansson

LCIF (klubb kontakt)

Per-Olof Löfroth

Aktivitets kommittén  

Lennart Häggberg (ordf.)

Monica Köhler (Lucia)

Lennart Häggberg (Uman River)

 

Nomineringskommittén

Lennart Häggberg, ordf.

Sven-Olov Johansson

Medlems/Närvaro kommittén

Monica Köhler (ordf.)  

Sven Johansson

Programkommittén

Lars Bäckström (ordf.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter