Möten
Medlemmar

 

Nytt verksamhetsår 2019 - 2020 började1 juli.

Lions Club Sollentuna firade 60 års jubileum 25 maj 2019 

i Scandic Star Hotel, Sollentuna centrum.

 

Årets Vårkonsert 5 april 2020 kl.16.00 är inställd

 

Vår klubb bildades 1959 och är idag en mixad klubb med 14 medlemmar.

Vi hoppas kunna hjälpa många människor som hamnat i en svår situation 

och som behöver extra stöd.

De pengar vi samlar in genom våra aktiviteter går oavkortat till hjälpverksamhet.

Alla kostnader för sammankomster och resor m.m. betalas alltid av medlemmarna själva.

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden.

Lions är en av världens största hjälporganisa- tioner med 1,4 miljoner medlemmar,

varav 10 000 i Sverige.

Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt.

Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten

för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd.

Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI

(Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Lions Club Sollentunas Mötesplan inför Våren 2020                                 

Månad

Styrelsemöte Månadsmöte

Januari

8 och 29

8

Februari

19

5

Mars

25

4

April

22

1

Maj

20

6

Juni

-

3

 

Vi ses normalt i Scandic Star kl.18.30

med traditionellt "förmöte" i baren ca.kl. 18.00

Verksamhetsår 1 juli 2019 - 30 juni 2020.

 

Styrelsen möts "hemma hos"...

             

 Vi uppmanar Lions att förutom sina partners, även inbjuda grannar, släktingar, vänner, presumtiva Lions till klubbens  möten och aktiviteter!

Vi behöver bredda vår medlemsbas!

Om inget annat meddelas hålls månadsmöten i ScandicStar Hotel  Sollentuna Centrum

varje första onsdag i månaden kl 18.30 ..

 

 

Pensionärsutflykter

 

Två gånger årligen arrangerar vi bussutflykter för Sollentunabor vid våra äldreboenden.
Resorna bjuder på såväl trevlig samvaro som gemensamma upplevelser.


Nu åker vi på försommaren rundturer genom Sollentuna, Solna och Stockholm.

Vi passar på att använda de nya, moderna trafiklederna.
Vi tar oss upp på Slussen som byggs om och runt Gamla Stan

Vi passerar Slottet och Norrmalmstorg.
Där kan vi med skicklig "timing" och gynnsam trafiksituation kl.12 möta

Vaktparaden på väg till Kungens slott.
Turen avslutas med lunch på Stora Skuggan före återfärden till Sollentuna

Lions kan genomföra dessa aktiviteter till stor del med ett årligt bidrag från kommunen.

Med bidraget kan vi ordna dagsutflykter för ca 100 personer inklusive lunch.
Detta klarar vi genom att vi ställer upp ideellt och får stöd av Midbus i Sollentuna.

De personer som följer med på resorna har i allmänhet mycket små möjligheter att ta sig ut.
Vi upplever det därför var en mycket meningsfull uppgift för Lions.

Vi åker med buss från MIDBUS i Sollentuna.

http://www.midbus.se/

Lions Club i Sollentuna vill gärna göra två utflykter uinder våren med äldreboende

 

Lions glasögoninsamling.

I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur".

Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs initiativet till glasögoninsamlingen av Lions i Sverige för ca 25 år sedan.

Begagnade glasögon samlas in från hela landet av Lionsklubbar.

Lions samarbetar med den ideella föreningen Vision For All.

Genom den mäts glasens styrka upp och klassificeras.

Glasögonen skickas sedan ut till behövande människor världen över.

Dessa människor har aldrig möjlighet att betala för en synundersökning

eller skaffa sig glasögon.

Det är aldrig fråga om att konkurrera med de inhemska optikerna.

 

 I Sollentuna samlar vi in via Synsam (Sollentuna Centrum )

och Ögonkontakten (Sollentuna Centrum).

 

Lions Club Sollentuna
Stipendium  

I syfte att stimulera ökade kontakter över gränserna och utveckla kunskaper och intressen utdelar Lions Club Sollentuna, vid vårterminens slut, resestipendier.
 Stipendierna kan sökas av ungdomar från Sollentuna som studerar vid någon av gymnasieskolorna, genomgår eller utbildar sig inom hantverks- elleryrkesmässig-, kulturell-, social-, ungdoms-, idrottslig- eller liknande verksamhet.
Ansökan, innehållande uppgifter om namn, ålder, adress och utbildningslinje eller motsvarande skall skickas till styrelsen för Lions Club Sollentuna före maj 2020.

Till ansökan bifogas en kort redogörelse med motivering, kostnadsberäkning och planering av resan.

Förfrågningar kan göras hos
Kjell Henriksson tel 0739-69 59 14
eller e-post kjell_henriksson@hotmail.com

 

Ansökan insändes till
Lions Club Sollentuna, c/o Kjell Henriksson,
Lingonvägen 16, 192 48 Sollentuna

 

Webredaktör  i LC Sollentuna

Sven-Olov Hagel

08-7543774 eller 070-7577937.

https://www.facebook.com/LionsClubSollentuna/ 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter