Möten
Medlemmar

 

 

Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.

 

 

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917, vi är mest kända för att bekämpa blindhet, men vi gör frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. LCIF blev år 2007 rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

Lionmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi tjäna". Lions ingår i ett globalt servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen.

För mer information om Lions besöker du vår webbplats www.lionsclubs.org
Sollefteå Lion Nipsippan bjuder in till information, ger en inblick i vår verksamhet och bjuder in nya medlemmar. Kontakta nedanstående för mer information.

Kontaktpersoner i Lions club Nipsippan
LP Anita Oremo 070-6928140 anita@slipservice.com
GMT Sigbritt Fahlen 070-3615539 sya@telia.com

 

Lion club Nipsippan står för flera aktiviteter under året
På grund av corona kommer våra aktiviteter att se annorlunda ut. 

Anksim i parkkanalen, årligt engagemang i juli med försäljning av Anksimlotter

Information om vår verksamhet årligt återkommande internationella
Lion dagen 8 oktober. I år samlar vi in glasögon i samband med dagen. Går bra att lämna vid ICA Kvantum under 11-13 när vi finns där.

Internationella diabetesdagen 14 november

Servering vid äldreboende november

Grantomtetillverkning och försäljning december

Choklalförsäljning till företag, privatpersoner till Jul

Nationella insamlingar

 • 29-30 Januari 2020
   
  • Lions Club i Sollefteå och Sollefteå Lions Nipsippan arrangerar aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning som senare ska delta i Special Olympics Games som går av stapeln i Östersund och Åre.

   Drygt ett 60-tal deltagare från Estland, Hongkong, Canada, Finland och Nederländerna fick prova på aktiviteter som bowling, boule, bad och gym.
   Under deras besök i Sollefteå fanns deltagare från Lions Club Sollefteå och Sollefteå Lions Club Nipsippan med för att vara närvarande vid varje aktivitet.

   Deltagare från Finland provar på bowling.

  • Internationella Lions dagen 8/10 2020
   Samlas vid ICA Kvantum och ställer upp bord och plockar fram broschyrer och informationsmaterial om Lion och Nipsippan. Plockar upp böcker och inväntar intresserade personer som går förbi och kommer fram med intresse. Många tycker
    att Lion gör ett bra arbete.Vi informerar om Lions tältprojekt. Lion tillsammans med MSB har skickat 250 tält med övrig utrustning till Beirut och 250 tält till Lesbos efter explotion i Beirut och brand i flyckting förläggning i Lesbos. Nu måste nya tält inköpas, vilket penningbidrag till detta välkomnas.

  • 30 November 2019
   Grantomteförsäljning Julmarknad Forsmo
   Lions nipsippan hade god försäljning vid Julmarknaden i Forsmo av framför allt grantomtar.
   Beållningen går bland annat till forskning inom cancervård, diabetes.


  • 14 November 2019
   Internationella diabetesdagen
   4 stycken Lions Nipsippor informerade vid ICA Kvantum om diabetes typ 2, en ökande folksjukdom.
   Broschyrer i ämnet fanns att tillgå. Informerade att Lion Nipsippan skänker pengar till diabetesforskningen. Möjlighet att bidra till detta genom bössa eller swish. De gav en bild av hur mycket socker det finns i det vi konsumerar. 
   13 November 2019
   Servering Solgården

   Serviceboendet Solgården anordnar årligen en fantastisk trerätters middag. Lion klubb Nipsippan hjälper till att servera de cirka 130 gästerna. Det känns fint att kunna göra en insats tycker vi.
    
  • 8 Oktober 2019
   Internationella Lions Dagen
   Lions Nipsippan genomför dagen genom att finnas på ICA Kvantum där vi informerar om Lions och vårt arbete. Med våra olika aktiviteter under året som Anksimmet i Juli Grantomtetillverkning och Chokladaskförsäljning i December möjliggör Lions Nipsippan att skänka pengar till lokala, nationella och internationella behov.

Broschyrer och faktablad inom de olika insamlings områden som Lion bedriver uppfattas av många som betydelsefullt.
Ett bokbord fanns till försäljning vilket var populärt, en inbunden bättre beg. bok för tio kronor.

26 Juli 2019
 Lions club Nipsippan anordnar Anksimmet i kanalen varje sommar.
Så har 2019 års Anksimmet genomförts fredag 26/7 under Nipyran. Många förväntansfulla åskådare förjde de gula Ankorna mot målet. "Båtfolket" håller koll på dem alla.


2018 års Ankrace genomfördes i strålande väder med många hoppfulla deltagare som följde de små plastankorna som "simmade" så fort de kunde mot målet. När alla de 35 ankorna nått målet, kunde vinsterna delas ut på plats till glada vinnare. 

 

Onsdag 5/6 2019
Genomförde Lion Nipsippan Gåbingo för ett stort antal äldre på Hågestaön.
Lion herrar ombesörjde transport via kommunen, de bjöd även på fika och kolbullar.

Två slingor fanns att välja som skulle passa både de med rullator, och de i rullstol. Medhjälpare var elever från Vård och omsorgs programmet och personal från seniorboendet Solgården.
Glada seniorer genomförde bingon i strålande solsken där alla förärades ett litet pris för väl godkänd promenad.

 

 


 

 
 
 
 
   

Hervor Sjödin blev utsedd till årets Lejonkvinna för sitt stora engagemang, både kulturellt och lokala samhällsprojekt.

2018 års aktiviteter

 • Internationella Lion dagen 8 oktober. Lion dagen för diabetes-forskning.
  Sollefteås båda klubbar: Lions club Sollefteå och Lions club Nipsippan genomförde en gemensam aktivitet under dagen. Internationella Lions dagen och insamling till Diabetesforskningen. Informationsblad om Lions nationellta och internationella arbeten fanns utlagda.Broscyrer om clubbarnas aktiviteter och insamlingsmål kunde man också ta del av.
  Information om diabetes, med broschyrer, faktablad och olika hjälpmedel vid diabetes gjordes av två medlemmar, tillika diabetes sjuksköterskor.
  Ungefär en halv miljon personer i Sverige har diabetes i dag. Av dem är det mellan 85 och 90 procent som har typ 2-diabetes, som ibland kallas åldersdiabetes.
  Men forskningen gör ständiga framsteg och Lions hoppas kunna samla in mycket pengar för att bidra till att forskningen kan få de resurser som krävs.
 •  
 • Mars 2018 genomförde nipsippan modevisning på församlingsgården. En trevlig kväll med ett hundratal besökare. Information om Lions verksamhet inledde kvällen, därefter visades vårens kläder från lokala affärer.


 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter