Kokoukset

         LC SIILINJÄRVI

LC Siilinjärvi

Perustettu 24.11.1963

Charter Night 22.02.1964

 

LC Siilinjärvi on vanhin Siilinjärvellä toimivista Lions Clubeista. Jäseniä klubissamme

on 19 eri ikäistä sekä eri ammateissa toimivaa veljeä.

Toimintamme painopiste on kautta aikojen ollut ja on myös edelleen siilinjärveläisissä

nuorissa jakamalla kouluille stipendejä, mahdollistamalla opettajille huumeiden vas-

taiseen työhön koulutusta ja tarjoamalla Lions-järjestön kautta eri puolille maailmaa

suuntautuvaa nuorisovaihtoa.

Valtakunnalliseen Lions-järjestön järjestämään Punainen Sulka-aktiviteettiin osal-

listutaan perinteisesti yhdessä muiden siilinjärveläisten klubien kanssa.

Toimintamme rahoitamme erilaisin varainkeruuaktiviteetein. Alkuvuosina tuloläh-

teenämme toimi verokalenterin julkaiseminen, sen loputtua järjestimme yleisölle

kahteenkin otteeseen eri teemaan perustuvia illallistilaisuuksia. Viime vuosina va-

rainkeruumme on pohjautunut konserttien järjestämisiin.

Tointaamme kuuluu varainkeruuaktivitettien ohella myös erilaiset palveluaktiviteetit

kuten osallistuminen Siilinjärven kunnan ja seurakunnan vuotuisiin Pikku-Marja ta-

pahtumiin erilaisissa tehtävissä.                      

                       

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö, jossa on yli 1,4 miljoonaa jäsentä noin 46 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö, jossa on yli 1,4 miljoonaa jäsentä noin 46 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter