Möten

Välkommen till Lions Club Oxelösund.
Vår nya hemsida heter: https://oxelosundlions.se/

Verksamhet Lions Club

Lions programblad nr  5  2018-2019

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser, stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen.
Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions ansluter sig till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
 
Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang. Lions hjälper. - genom personligt kontaktarbete - lokala aktiviteter - riksomfattande eller världsomfattande kampanjer - stöd till ungdomar via ungdomsutbyte, internationella läger.
 
Utbetalade stipendier (ungdom/idrott och kultur) 20000 kronor.
 
Lions Quest-utbildning och den egna ungdomsorganisationen LEO - nationella katastroffonden - internationella projekt som t ex Rumänien, Baltikum, Indien och Guatemala - internationella katastroffonden "Lions Clubs International Foundation". Större belopp går även till Barndiabetesfonden, Barncancerfonden, aktiviteter mot blindhet (Sight First), Forskningsfonden och Världens Barn.
 
Under verksamhetsåretåret 2014-2015 bidrog klubben med 315000 kronor till hjälpverksamhet. Bidrag Internationellt 50000, Nationellt 136000 och Lokalt 109000 kronor. De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa.
 
Våra viktigaste lokala aktiviteter för att samla in medel är
Oxelö Marknad och Lions Tåg.
 
All administration betalas av Lions Club medlemmar själva.
 
Vi ordnar med underhållning, kaffe och tårta, till våra gamla
på servicehem och sjukhem.
Vi delar ut stipendier till kultur och ungdom.
Vi hjälper bidragssökande i kommunen.
 
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter