Möten

Välkommen till Lions Club Oxelösund.
Vår nya hemsida heter: https://oxelosundlions.se/

Styrelsemedlemmar Lions Club Oxelösund

verksamhetsåret juli 2019 - juni 2020.

 

President:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-524 14 41;    
e-mail: ingemarurborn@gmail.com
 
1:e Vise President:  Lars Kuntze
Tel hem: 
070-569 40 55
e-mail: 
lars.kuntze@telia.com
 
Past president: Lars-Åke Lindman
Tel hem: 070-651 06 51
 
Program/Medlemsansvarig: Lilian Holmgren
Tel hem: 070-224 46 58
e-mail: lilian.holmgren@swipnet.se
 
Sekreterare: Sten Bjelmrot
Tel hem: 070-233 16 62;
e-mail: sk.bjelmrot@gmail.com  

Kassör: Sven-Erik Andersson
Tel hem: 070-586 16 34
e-mail: svenerikandersson001@gmail.com

Klubbmästare: Jan Holmgren
Tel hem: 070-588 89 24
e-mail: j.holmgren49@gmail.com
 
Lions Oxelö Marknad:  Sören Helgesson
Tel hem: 070-308 63 95
e-mail: lions.oxelosund@gmail.com
 
Barn/Ungdom: Roger Lindwall
Tel hem:
070-760 00 64
e-mail: tvr.roger@gmail.com
 
 

Övriga funktionärer:

Lions Tåg:  Sture Lööf
Tel hem: 070-601 46 67
e-mail:  sture.loof@telia.com
 
 Intendent: Sten Bjelmrot
Tel hem: 070-233 16 62;
e-mail: 
sk.bjelmrot@gmail.com  
 
Lions Quest tillsammans:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-524 14 41;
e-mail: 
ingemarurborn@gmail.com
 
Revisorer:  Olle Wähl / Sture Lööf
Tel hem: 0155-33377 / 0155-34630
e-mail:  olle wahl@outlook.com / sture.loof@telia.com
 
Vice revisor: Vakant
 
Hemsida/Folder: Sture Lööf
Tel hem: 0155-34630
e-mail: sture.loof@telia.com
 
 
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter