Kokoukset

Arvoisa Lion presidentti, juhlivan klubin jäsenet, puolisot, piirikuvernööri, hyvä juhlaväki!

Lions Club Oulu / Raatti perustettiin lähes tarkalleen 50 vuotta sitten, 24.3.1965 ja järjestysnumero on 341. Perustajajäsenet tekivät viisikymmentä vuotta sitten hyvän päätöksen perustaessaan tämän klubin. Ilman heidän rohkeutta ja aloitteellisuutta, emme nyt olisi tässä

Haluan korostaa myös puolisoiden merkitystä klubinne toiminnassa. Olen vakuuttunut, että klubin toiminta ei olisi voinut olla näin monipuolista ja aktiivista ilman puolisoiden tukea ja osallistumista. Rakkaat ladyt, ansaitsette meidän kaikkien kiitokset. Kuten tiedätte, alkuvuosien aikana klubillenne on luotu, joko tiedostaen tai tiedostamatta, sen toimintakulttuuri ja klubihenki. Nämä ovat tärkeitä klubin jatkuvan elinvoimaisuuden kannalta.

Klubillanne on aktiivisen klubin maine Oulussa, I-piirissä ja koko Suomessa. Hyvä maine ei ole tullut itsestään, vaan sen tulosta pitkäjänteisestä ja lähimmäistä arvostavasta Lions-työstänne. Klubistanne on löytynyt osaamista ja vastuunkantajia niin piiri kuin liitto tasolle saakka. Lämpimät kiitokset panoksestanne koko Suomen Lions-toiminnan kehittämisessä. Olette vuosien saatossa toteuttaneet mittavan määrä palvelu- ja varainkeräysaktiviteetteja. Useat aktiviteetit ovat kestäneet vuosikymmeniä. Vastuullisuus, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja isänmaallisuus ovat arvoja joiden varaan voitte rakentaa toimintaanne myös tulevaisuudessa

Hyvät ystävät

Muutama sana kuluvasta kaudesta.  Aloitan Suomen asemasta Maailman suurimman ja luotetuimman palveluklubien muodostaman järjestön jäsenenä. Lions-perheeseen kuuluu yli 200 maata. Suomi on Euroopan 4. ja maailman 13. suurin Lions-maa. Kiina ohitti Suomen lokakuussa, mutta onhan Kiinassa hiukan enemmän jäsenpotentiaali kuin pikkuruisessa Suomessa.

Suomen Lions-toiminnalla on hyvä maine maailmalla. Siitä osoituksena esimerkiksi se, että kaikki kansainväliset presidentit vierailevat maassamme saman kauden aikana. Tämä on hyvin poikkeuksellista.Viimeksi tammikuun lopussa Suomessa vieraili 1. VP Dr. Yamada Rovaniemellä ja huhtikuun alussa Helsingissä vierailee IP Joe Preston ja kesällä Vuokattiin saapuu 2. VP Bob Corlew.

Lionsklubit ja jäsenet ovat jo pitkään olleet sitoutuneita tukemaan Harri Ala-Kuljun valintaa kansainväliseksi varapresidentiksi. Uskon, että kuulemme hyviä uutisia Honolulun vuosikokouksen jälkeen. Ennusmerkit ovat nyt siinä asennossa, että Harrin valinta toteutunee vuonna 2016 Japanissa järjestettävässä vuosikokouksessa.

Toiseksi, haluan nostaa asian, joka koskettaa meitä jokaista. Maassamme on syrjäytymisvaarassa arvioitu olevan peräti noin 30 000 nuorta. Syrjäytyminen on voimakkain eriarvoistumista aiheuttava  tekijä Suomessa. Eri laskentatapojen mukaan yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva kustannus ja tulonmenetys yhteiskunnalle on yhteensä 1 – 1 ½ miljoonaan euroa. Inhimillinen menetys nuoren syrjäytyessä on laskennallisia arvoja suurempi. Ihmismieli- ja -elämä on korvaamaton. Onko syrjäytyminen asia, joka liikuttaa meitä ja voisimmeko tehdä jotain asian hyväksi?”  Meillä on hyviä ohjelmia joita tarjoamalla voimme kantaa kortemme kekoon: Lions Quest –ohjelma, Vastuu on meidän –ohjelma, Nuorisovaihto, stipendit, Skeba, Rauhanjulistekilpailu ym.

Kaudella 2016 - 2017 toteutamme Punainen Sulka -keräyksen, jossa kaikkia varat ohjataan nuorisotyöhön, merkittävä osa klubien kautta, klubien oman asuinalueen nuorten hyväksi. Tavoitteena on kerätä varoja 5 miljoonaa euroa.

Vaikka toimintamme keskiöön onkin nostettu lapset ja nuoret, ei tämä tarkoita sitä, että emme kiinnittäisi huomiota ikäihmisten auttamiseen. Tällä kaudella toteutamme Kiitos Veteraanit! -palvelu-aktiviteetin. Tämä, raskain uhrauksin itsenäisyytemme varmistanut sukupolvi, on kunniakansalaisiamme!   Jatkukoon tämä aktiviteetti viimeiseen iltahuutoon saakka.

Kuluvalla kaudella klubeihin on liittynyt jo yli 1 000 uutta jäsentä, joten Ask One - Kysy yhtä -periaate on toiminut hyvin.  Yhtä tärkeää kuin on hankkia uusia jäseniä, on huolehtia nykyisen jäsenistön tyytyväisyydestä ja viihtyvyydestä. Tähän liittyy iskevä ja kuvaava jäsenohjelman teema Keep All - Pidä kaikki. Klubin vahvuudesta ja klubihengen kehittämisestä kannattaa kantaa jatkuvaa huolta. Se on jokaisen jäsenen velvollisuus!

Palaan vielä lyhyesti Kansainvälinen toiminta:  Yhtä tärkeää, kuin on palvella klubin toiminta-alueen kohderyhmiä, on osallistua kansainväliseen humanitaariseen työhön, kukin omien voimavarojensa mukaisesti. 

Pohjoismailla on oma yhteistyöfoorumi – Pohjoismaiden Yhteistyöneuvosto – NSR. Tammikuussa Kööpenhaminassa järjestetyssä kokouksessa hyväksyttiin seuraavaksi yhteisprojektiksi Suomen ehdotus, Aurinkokeittimiä Afrikkaan. Tämän idean on kehittänyt LC Helsinki / Pohjois-Haaga. Tavoitteena on toimittaa Keniaan noin 3 000 aurinkokeitintä.  Projekti on pystytetty kansainvälisen johtajan Jouko Ruissalon johdolla ja valmistelutyöt ovat täydessä käynnissä.

Hyvät ystävät

Lopuksi muutama ajatus toimintaympäristömme muuttumisesta.  Kukapa osasi arvioida vuosi sitten millaisessa ympäristössä toimimme keväällä 2015. Suomea koettelevat rakennemuutokset, taloustaantuma, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, palvelujen ja viestinnän digitalisoituminen sekä työttömyys. Epävarmuutta lisäävät kansainväliset selkkaukset.

On selvää, että toimintaympäristöämme koskevat muutokset vaikuttavat myös Lions- toimintaan.

Monet menestyneet urheilijat ovat todenneet asenteen ratkaisevan, kenestä tulee menestyjä ja kenestä vähemmän menestyjä. Haasteelliset tavoitteet saavutetaan positiivisella asenteella, vankalla tahdolla ja ahkeruudella. Vanha sanonta, ”Sen teet mihin usko”, pitää paikkansa. Jos meillä on oikea asenne, on onnistuminen todennäköistä.  

Toimintamme ehdottomasti tärkein yksikkö on klubi.  Silloin kun klubi ja sen jäsenet voivat hyvin, voi myös järjestömme hyvin. Toiminnan kehittämistä on syytä jatkaa perinteitä kunnioittain, mutta uutta luoden - luottavaisesti ja iloisella mielellä.

We Serve -palvelumottomme elää ja voi hyvin. Kun sitä kotimaassa olemme vielä maustaneet sloganilla Lions - monta tapaa tehdä hyvää, voimme jatkaa luottavaisin mielin kohti Lions-toiminnan 100 vuotta juhlakauteen.

Kiitos kaikille erinomaisesta Lions-työstänne. Voitte olla tyytyväisiä siihen mitä olette saaneet aikaan 50-vuoden aikana. Olen vakuuttunut, että apua ja tukea saaneet ihmiset ovat teille kiitollisia.

Toivotan teille kaikille hauskaa juhlaa ja menestystä niin leijonatyössä kuin muutoinkin elämässänne.

 

Lyhennelmä Suomen Lions-liiton puheenjohtajan Tuomo Holopaisen juhlapuheesta LC Oulu / Raatin 50-vuotisjuhlissa 28.3.2015.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter