Möten
Medlemmar

Välkommen till Lions Club Östhammar

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917, vi är mest kända för att bekämpa blindhet, men vi gör frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions Club Östhammar Klubben bildades 18 april 1952 och klubben har för tillfället 29 medlemmar. Nu under pandemin har vi inte kunnat genomföra våra aktiviteter - Julmarknad, Påsklunch, Vårmarknad och Midsommarfirande. Vad vi hoppas ska kunna gå att genomföra 2021 är Lionsgolfen i juli då insamlade medel går oavkortat till Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro.

Klubben håller månadsmöten den andra tisdagen i varje månad kl. 18:30 i Rådhuset, Östhammar. Efter mötet går vi över Rådhustorget till Restaurang Glen Miller och äter middag. Styrelsemöten hålls den sista torsdagen i månaden på samma tid och plats som månadsmöterna. Kommittémöten och klubbens olika aktiviteter planeras kontinuerligt under året. 

Bli medlem i Lions. Är du intresserad av volontärarbete, leda projekt, umgås med andra och ha roligt? Du kan göra allt det och mer som medlem i en Lions Club Östhammar. Som Lion kommer du att utföra lokalt volontärarbete för att förbättra din närmiljö - och samhällen runt om i världen.

Fördelar med att vara ett Lion

• personlig tillfredsställelse i tjänsten till andra

• nätverkande med människor som får saker att hända

• social interaktion med andra som bryr sig

• nya vänner

• självförbättring genom att utöva ledarskap i klubbarbete.

Vad kostar det? Lionsmedlemskap kräver en blygsam investering jämfört med andra organisationer. Eftersom Lions är en internationell klubb betalar vi en internationella avgift/halvår på USD 21,50 per medlem (2021 ca 184kr). Internationella avgiftens storlek beror på aktuell dollarkurs. Den nationella avgiften är 170 kr och till distriktet betalar vi 70 kr. Totala avgiften blir cirka 425 kr per medlem och halvår.

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter