Möten

Besök vår nya webbplats nedan
www.lionsnybro.se

VÄLKOMMEN TILL LIONS CLUB I NYBRO

 

Vi är ett 25-tal ideellt arbetande män och kvinnor Vi tillhör distrikt 101S och ingår i zon 32. Klubben grundades 1957.

 

 

                                      Klubbfakta

 

Klubben instiftades den 29 november 1957 (SM:219)

Internationellt nr: 18733

Möteslokal: Jutegården, Hornsgatan 11

Verksamhetsområde: Nybro kommun

Bankgiro 330-8475

Postadress: Hornsgatan 11, 38223 Nybro

E-post: bolennart.fransson@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/lionsnybro

 

 

                                   Lions i Nybro har verkat i 62 år.

 

Vår klubb har arbetat för att ge stöd och sprida glädje,både inom Nybro kommun och ute i världen.

 

Vi har  samlat in och fördelat åtskilliga miljoner kronor.
Vi är glada över att just vi Lions har ett särskilt gott anseende
när det gäller att minimera förlusterna på vägen -
Lions hjälp går fram!

Utan nybrobornas välvilja och positiva inställning till vårt arbete
skulle vi inte komma långt.Tack för alla dina bidrag,
vare sig du köpt våra konstverk, handlat loppisprylar
eller stoppat en peng i våra insamlingsbössor.

 

Vi bidrar till att sprida glans
över nybrobornas vardag, genom att

 

  • organisera knallemarknader på Nybro torg 
  • anordna luciauttagning och kröning med många framträdanden på stan och i vårdhem

  • pryda stan med våra påskbjörkar

Mycken tacksamhet har vi också rönt för exempelvis
 

  • våra bidrag till enskilda som drabbats av ohälsa eller andra problem

  • vårt stöd till föreningar med värdefull ungdomsverksamhet

Genom våra stipendier har vi också velat
uppmuntra de många goda insatser som görs
inom ungdomsverksamhet och kultur. Nu också på Åkrahällskolans Vård- och omsorgsprogram

Varför Inte Bli medlem??
Vi välkomnar friska krafter med en positiv livssyn,
som vill komma in i ett kamratligt nätverk för att

Träffas - Trivas - Hjälpa!

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Vår målsättning

En lionsklubb är en länk i en världsomspännande kedja av klubbar

som alla verkar under mottot We serve

 

Det betyder att vi arbetar

·        för förståelse och vänskap mellan människor

·        för att ge våra ungdomar sunda intressen och goda

         förebilder

·        för att hjälpa de svaga och olycksdrabbade

·        för att värna om vår hembygd, dess kultur och miljö

Basen för vårt arbete är de egna medlemmarna, idérika och hängivna sin uppgift,
och alla goda människor i Nybro kommun som stöttar oss i våra olika aktiviteter

Och inte minst viktigt: vi trivs tillsammans!

TRÄFFAS - TRIVAS - HJÄLPA

är vårt interna motto

 

 

         Lions Club i Nybro är nu också fadder till 1 barn från Bolivia och 1 barn från Mosambique.Vi bidrager med 250:- kronor per barn och månad.             

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter