Möten
Medlemmar

Välkommen till Lions  i Norrtälje

Vi är f.n 42 medlemmar som bidrar efter tid, kraft och förmåga i våra aktiviteter. Vi gör det för att det känns meningsfullt att hjälpa tillsammans med vänner under trevliga former. Vi strävar efter att hjälpa behövande i Norrtälje kommun, i svenska Lions projekt och i Lions internationella hjälpprojekt. På våra medlemsmöten planerar och följer vi upp aktiviteter och fördelar insamlade medel till hjälpärenden.

Lions Norrtälje bildades 7 juni 1951 som den 12:e klubb i Sverige.

Vad är Lions?

Lions startade i USA 1917 och har i nära hundra år vuxit till att bli världens största hjälp- och service-organisation. Till Europa och Stockholm kom Lions 1948 och i 1951 till Norrtälje. Det är många år där vi hela tiden känt starkt stöd från Norrtäljeborna vilket vi tackar för. Lions anses också vara den mest effektiva hjälporganisationen. Det beror på frivillighet, inga bindningar till politiska eller religiösa särintressen och att all administration betalas av medlemmarna själva. Hjälpen förmedlas människa till människa och allt kommer fram.

1,4 miljoner Lions medlemmar i 200 länder vill tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell  förståelse i en plågad värld.

Det finns 7 500 medlemmar i Sverige.

Vill Du också vara med i Lions? Ring gärna vär President/ordförande 070-545 06 01

Om Du är intresserad så kontakta då:

Björn Andersson är President  

Mattias Jones är ansvarig för medlemsrekrytering 

Skriv gärna till oss:  lionsnorrtalje@gmail.com

LIONS I NORRTÄLJE HJÄLPER

 lokal-, nationell- och internationell nivå.

 

Lions syften

ATT SKAPA och upprätthålla en anda av samförstånd mellan
jordens folk

ATT BEFRÄMJA god samhällsanda

ATT GENOM aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

ATT FÖRENA medlemmarna med band av vänskap, gott
kamratskap och ömsesidig förståelse

ATT VARA ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning

av politik och religion

ATT UPPMUNTRA duglighet och ansvarskänsla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter