Möten
Medlemmar

Lions Clubs International, Distrikt 107-A, III region, 2. zon
Internationellt nummer 4019 040251, inhemskt nummer 729
Grundad 18.2.1981, Charter Night 5.12.1981

Klubbens hemort är tre kommundelar Nagu, Korpo och Houtskär i Pargas stad.

Nagu, Korpo och Houtskär

Klubbens syfte är:

  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
  • Att främja social och allmännyttig verksamhet.
  • Att uppmuntra servicesinnade personer till osjälvisk verksamhet på det nationella och internationella planet utan personlig ekonomisk nytta.
  • Att skapa och upprätthålla gott kamratskap, ömsesidigt samförstånd och fasta vänskap mellan klubbens medlemmar liksom mellan alla människor.
  • Att ge tillfällen till fri diskussion om alla frågor av allmänt intresse, dock inte polemik varken partipolitik eller religion.
  • Att visa aktivt intresse för att det går väl i samhället i ekonomiska, kulturella sociala och etiska frågor.
  • Att samarbeta som medlemmar med lionsklubbarnas internationella organisation.

Klubimme on ruotsinkielinen, mutta suomen kielellä kanssamme pärjää myös.

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter