Möten

                   Välkommen till Lions Club

                                 Lysekil

 Lysekil, södra hamnen

 

Lions Club i Lysekil är belägen på västkusten cirka 10 mil norr om Göteborg. Klubben bildades 1954 och har f n 25 medlemmar.

 

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen.

Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Medlemskapet i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.

 

Insamlade medel går oavkortat till att hjälpa. All administration betalas av medlemmarna själva.

 

                                                             

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter