Möten

Lions Syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

Att befrämja god samhällsanda

Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse

Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.

Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

 

Lions Etik

Fullgör ditt arbete med omsorg

Handla på ett sätt som skapar förtroende

Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar

Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig

Gör vänskap till ett mål, inte ett medel

Fullgör lojalt dina samhällsplikter

Hjälp dem som behöver ditt stöd

Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

Bygg upp istället för att riva ner.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter