Möten
Medlemmar

Publ 120401

Projekt hjärtstartare avslutat

Lions Club Ljugarn har avslutat sitt hjärtstartarprojekt. Bakgrunden till klubbens deltagande var en satsning på en hjärtstartare i varje socken. Mer om denna sats-ning finns på www.hjartatslarforgotland.se.

Klubben var först ut med att ta initiativ till en "sockenhjärtstartare" utanför Got-lands tätorter. Vi hade, och har fortfarande, en av våra medlemmar som "socken-samordnare" i det stora projektet.

Den första hjärtstartaren utanför tätorterna hamnade i Ljugarn och finns placerad i Konsumbutiken och är tillgänglig endast under butikens öppethållande.

Nästa hjärtstartare, som Lions Club Ljugarn tog initiativ till, hamnade i bygdegår-den i Ardre. Den är tillgänglig dygnet runt! Finansieringen delades mellan Lions och Ardreborna.

Den tredje hjärtstartaren tillkom genom en förfrågan om bidrag från några Laubor. Klubben skänkte 5000 SEK som beräknades räcka tillsammans med de medel Lauborna själva ordnat.

Totalt har Lions Club Lugarn satsat cirka 35000 SEK på de tre hjärtstartarna.

Projekt hjärtstartare är för klubbens del att betrakta som avslutat.

Text: Christer Wennström

 

 

Lions Club Ljugarn har införskaffat en Hjärtstartare till Ljugarn

 

 

 

HLR Utbildningsdag i Ljugarn

 

 

 

Hjälp LIONS Hjälpa bankgiro 125-5520

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter