Möten
Medlemmar

Den gotländska Lionsrörelsen och Lions Club Ljugarn

På Gotland finns fyra Lionsklubbar med drygt 100 medlemmar.
  • Lions Club Visby bildades i augusti 1954
  • Lions Club Slite bildades i februari 1963
  • Lions Club Klintehamn bildades i Januari 1972
  • Lions Club Ljugarn bildades i november 1984
Klubbarna har ”delat upp” Gotland i fyra bitar varav Lions Club Ljugarn har den östra sidan av södra Gotland.
Några direkta gränslinjer har aldrig dragits upp!
Den gotländska Lionsrörelsen är väl känd hos allmänheten och när vi genomför offentliga aktiviteter (marknader och liknande) är antalet besökare som regel mycket stort.
Lions Club Ljugarn gjorde en rivstart framåt våren 1985 och sedan dess har antalet aktiviteter per år stadigt ökat. Idag genomför vi 10-12 större eller mindre evenemang i Ljugarn med omland.
Klubben använde det första halvåret, med hjälp av vår fadder Algot Schärström i Visby och med sommarhus i Ljugarn, att hitta verksamhetsformer, lära oss Lions organisation och inte minst Lions etik och syften.
Läs mer om oss under rubriken ”Om oss” samt under ”Kontakta oss”
Vill Du ge ett bidrag till vår hjälpverksamhet använder Du vårt bankgiro
125-5520 Lions Club Ljugarn.
Vi har inga kostnader som dras från skänkta medel. Kostnaderna betalas av medlemmarna!
M a o så kommer allt fram.
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter