Möten
Medlemmar

 Att bli medlem i Lions

Inte alls svårt. Tag bara kontakt med någon i klubben, ex. vis någon i styrelsen! (se sidan ”kontakta oss”) Tala om att Du vill bli medlem och hjälpa till i vårt arbete, så hjälper vi Dig bli en Lion.

Lions valspråk över hela världen är VI HJÄLPER (We serve). Och det är uppgiften för alla Lionsmedlemmar. Den är uttryckt på följande sätt:
”Att genom lionsklubbar engagera människor i frivilligt arbete i samhället för att möta humanitära behov, verka för fred i världen och främja internationell förståelse.”
Det finns elva etiska regler som Lionsmedlemmar måste ställa upp på! Se nedan på sidan. Denna Lionsetik är i stort sett som de ”levnadsregler” som vi umgås med dagligen!!!
I en Lionsklubb förväntas av medlemmarna att de ställer upp på arbete vid olika events, exvis lotteriförsäljning, marknadsarrangemang mm mm, som klubben anordnar eller deltar i. Arbetsplikt existerar inte – var och en ställer upp när så är möjligt.
Lions Club Ljugarn prioriterar hjälpverksamhet bland barn och ungdomar i Sverige och utomlands.
Vi driver ett eget projekt i Lettland – hjälp till ett familjekriscenter i Zante, beläget nästan mitt i Lettland. Svenska och internationella Lions har många olika verksamheter som vi på olika sätt stödjer.
Förutsättningen för att vi skall vara framgångsrika i våra aktiviteter är att vi inte bara sitter på klubbmötena och fattar beslut utan även går ut och jobbar med verkställandet av besluten!
Lions Club Ljugarn är en mixad klubb sedan många år och vi tillämpar familjemedlemskap. medlemsavgiften betalas halvårsvis; för enskilt medlemskap är avgiften 325 SEK/halvår och familjemedlemskap kostar 525 SEK/halvår.
Fråga oss om vårt arbete – vi har svaren! Svaren som gör Dig nyfiken och blir ett Lions! Välkommen som medlem i Lions C lub Ljugarn - den lilla klubben med stort hjärta.
 
LIONS ETIK
Fullgör Ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra Ditt bästa utan att skaffa Dig oskäliga fördelar.
Skaffa Dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot Dina medmänniskor och ärlig mot Dig själv.
Var mot andra som Du vill att andra skall vara mot Dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt Dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver Ditt stöd.
Var positiv i Din kritik och frikostig med Ditt beröm.
Bygg upp istället för att riva ner.

 
 

Här kan Ni se en presentation av klubben och vår verksamhet. 
 

 

Hjälp LIONS Hjälpa bankgiro 125-5520

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter