Möten
Medlemmar

  Lions Club Ljugarn – en liten klubb med stort hjärta  

Lions Club Ljugarn bildades i november 1984. Initiativtagare och fadder var Algot Schärström, Lions Club Visby. Invigningen, (chartern) en synnerligen högtidlig sådan, skedde i Alskogs Kyrka en snöstormsdag i januari 1985. Mängder av prominenta gäster från de tre gotlandsklubbarna, från Lionsdistriktet och från Lions Sverige deltog. Efter invigningen samlades alla på Pensionat Lövängen för festligheter. Pensionat Lövängen blev klubbens hemvist under många år.
 
Vid starten var vi 33 medlemmar från Ljugarn med omland. Idag är vi 25 medlemmar varav två är kvar från starten  (sk chartermedlemmar). Lions Club Ljugarn är en mixad klubb, d v s öppen för både kvinnor och män.
 
Ljugarn, som betyder den ljusa udden, ligger 45 km SO Visby. Här bor ca 200 personer året runt. Sommartid ökar befolkningen till cirka 3000. Ljugarn är en av de mest berömda semesterorterna på Gotland. De första två betalande turisterna kom 1887. Det lär ha varit två studenter från Uppsala.
 
Lions Club Ljugarn arbetar i stort på samma sätt som de flesta Lionsklubbar i Sverige gör. Dock har vi lagt mesta arbetet på att hjälpa barn och ungdomar i Sverige och utomlands.
 
Lions Club Ljugarn stödjer bland annat
*   ett flertal projekt som drivs av svenska Lions; Lions forskningsfonder, Lions Quest (ett lärar- och elevprojekt mot droger) m fl projekt
*      Skolresor för funktionshindrade barn på Gotland och även enskilda rekreationsresor.
*     Sponsrar Räddningstjänsten (brandfordonen) med den lilla tröstapan Flammy.
*      Sedan 2008 stödjer vi ett familjekriscenter (Zante Gimenes Krizes Centr) i Lettland. År 2009 arrangerade klubben det första sommarlägret för barn från kriscentret. Vartannat år har vi genomfört läger för 15-16 barn sedan dess, totalt 6 läger. Arbetet sker i samverkan med Gotland-Lettlandshjälpen Oscar Pettersson i Lojsta. Detta är vårt första egna internationella projekt.  
 
All verksamhet sker med hjälp av insamlade medel där allmänheten spelar en avgörande roll. Men medel kommer  även från företag i Ljugarn och annorstädes. De administrativa kostnader som ibland uppstår, betalas av medlemmarna i klubben varför varje insamlad krona går vidare till hjälp i olika former!
 
Varje år anordnar klubben 10-12 aktiviteter. Merparten av dessa är lotterier; midsommarlotteriet, skinklotteri till jul, deltar med vårt choklad/tombolahjul på marknader och vid andra tillfällen i närområdet. Vi har öppet i vår Lionslada lördagar under maj - augusti, ett populärt besöksmål under sommaren. Där kan man fynda  många saker allt från möbler till småptylar till hem o hushåll. Vi snickrar fågelholkar vartannat år. Till påsken säljer vi och ”planterar” ca 280 påskbjörkar till företag och enskilda på Sudret och i Visby. Vi har även sk. pantlådor i 7 butiker i närområdet, där kunder som pantar, skänker sina pantkvitton i vår låda. Under 2019 skänktes kvitton för drygt 40.000:-, tack alla givmilda.
Påskbjörkförsäljningen fortsätter och är numera vår främsta inkomstkälla tillsammans med försäljningen i vår marknadslada.
 
 Lions Club Ljugarn verkar i en utpräglad glesbygd. Därför har vi valt att hålla våra aktiviteter i det lilla formatet men vid många tillfällen. Att vi verkar i en glesbygd har sporrat oss. Klubbens arbete är väl känt i Ljugarn med omland. Tycker du att vårt arbete låter intressant och givande, så hör av dig så berättar vi gärna mer om hur du blir en av oss. Vi behöver rekrytera nya  medlemmar.

 

Den gotländska Lionsrörelsen och Lions Club Ljugarn

På Gotland finns fyra Lionsklubbar med drygt 100 medlemmar.
  • Lions Club Visby bildades i augusti 1954
  • Lions Club Slite bildades i februari 1963
  • Lions Club Klintehamn bildades i Januari 1972
  • Lions Club Ljugarn bildades i november 1984
Klubbarna har ”delat upp” Gotland i fyra bitar varav Lions Club Ljugarn har den östra sidan av södra Gotland.
Den gotländska Lionsrörelsen är väl känd hos allmänheten och när vi genomför offentliga aktiviteter (marknader och liknande) är antalet besökare som regel mycket stort.
Lions Club Ljugarn gjorde en rivstart framåt våren 1985 och sedan dess har antalet aktiviteter per år stadigt ökat. Idag genomför vi 10-12 större eller mindre evenemang i Ljugarn med omland.
Klubben använde det första halvåret 1985, med hjälp av vår fadder Algot Schärström i Visby och med sommarhus i Ljugarn, att hitta verksamhetsformer, lära oss Lions organisation och inte minst Lions etik och syften.
Läs mer om oss under rubriken ”Om oss” samt under ”Kontakta oss”
Vill Du ge ett bidrag till vår hjälpverksamhet använder Du vårt bankgiro
 
125-5520 Lions Club Ljugarn.
Vi har inga kostnader som dras från skänkta medel. Kostnaderna betalas av medlemmarna!
M a o så kommer allt fram.
 
Hjälp LIONS Hjälpa bankgiro 125-5520
 
 
Sidan uppdaterad 2020-02-02
 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter