Möten
Medlemmar

2019


 

 

 


2018


 

 


2017


 

 

 


2016


Vårkonsert med Lidingö Musikskola och Martin Stenmarck till förmån för "Solvatten"

Konserten i Breviks Kyrka var helt utsåld och blev en riktig publiksuccé !

Samtliga uppträdande deltog helt ideellt och tack vare att våra sponsorer bidrog till kringkostnader kunde vi skänka samtliga biljettintäkter, 44.000:- till SOLVATTEN. Detta räcker till 36 anläggningar som skänks till Kenya.

Solvatten deltog med en representant som berättade om produkten för Martin Stenmarck och publiken.

Lidingö Musikskola deltog med ca 70 elever samt lärare.

Duett med Martin Stenmarck gjorde succé både hos deltagare och publik.

 

SOLVATTEN är en soldriven vattenrenare som tagits fram för hushåll i utvecklingsländer. Produkten är unik och praktisk av flera anledningar. De flesta vattenreningslösningarna uppfyller inte familjers behov av varmvatten – SOLVATTEN ger ett 75-gradigt vatten som renats på främst E.colibakterier. Det är användbart för en rad olika hushålls- och hygienändamål. Läs mer på denna länk.

Behållaren är tillverkad av tåliga plastmaterial och kräver varken elektricitet, batterier, kemikalier eller reservdelar och håller i ca 7-10 år. SOLVATTEN tillhör en liten grupp vattenreningsmetoder som når WHO:s högsta kvalitetsnivå för dricksvatten.

SOLVATTEN fylls med vatten genom en öppningen där ett filter är placerat. Filtret kan bytas mot valfritt tygstycke om det förloras eller gått sönder. När den placeras med den transparenta skivan mot solen så hettas vattnet upp och vattnets exponeras för solens UV A- och UV B-ljus. Värmen försvagar farliga mikroorganismer som samtidigt oskadliggörs av UV-ljuset. Processen tar mellan två och sex timmar för 10 liter.

Reningsprocessen kan upprepas fyra gånger dagligen vilket ger 40 liter rent, varmt vatten. En SOLVATTEN-enhet kan användas under sju till tio års tid utan byte av reservdelar.

Vattnet som renas med SOLVATTEN uppfyller Världshälsoorganisationens riktlinjer för rent dricksvatten.


Idrottsledarstipendium

Årets stipendium har gått till:

Malin Sundström, IFK Lidingö Friidrott samt

Marcus Rönnmark, Aktiv Ungdom Lidingö / Lidingö Fäktklubb

 


2015


 

Lidingö Lucia

Årets Lucia Daniella Cullblom med tärnor


Lidingöloppet

Lions hade som tidigare år tagit hjälp av tjejer från Vikingarna för att klara vätskekontrollen före starten.


Idrottsledarstipendium

Årets stipendium utdelades till Anders Hellvig, Lidingö SK Volleyboll


 

 


2014


Lidingöloppet

Som vanligt svarade LC Lidngö för vätskekontrollen före starten av Lidingöloppet.

Vi hade också som vanligt tagit hjälp av några tjejer från gymnastikklubben Vikingarna för att klara av den stora anstormningen av löpare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utdelning av Idrottsledarstipendium

Årets Idrottsledarpris utdelades till Mats Jansson, LSK Handboll och Kai Abrahamsson, IFK Lidingö Friidrott.


LIONS ungdomsläger i Schweiz

Isabelle och Yen-Chun från Taiwan på den schweiziska nationaldagen

Lions genomför varje år ungdomsläger i olika länder. Deltagarna bor två veckor i en värdfamilj och två veckor i ett gemensamt läger. Avsikten är att skapa kontakter och förståelse bland världens folk.

I år har Lions Club Lidingö sponsrat Isabelle som hade en mycket kul och givande upplevelse och som fick många nya vänner från jordens alla hörn !

Deltagarna kom från  Argentina, Taiwan, Finland, Thailand, Turkiet, Georgien, England, Island, Israel, Holland, Kanada, Serbien, Sverige, Ungern, Ukraina, Estland, Italien, USA, Litauen, Mexico, och Grekland.

 


                 2013


JULMARKNAD

Traditionsenligt arrangerade Rotary Milles och Lions Club julmarknad i Hästskojarparken. Marknaden var välbesökt och i Lions stånd kunde barnen köpa ballonger som var mycket populära.

I samband med julmarknaden avslutades omröstningen av Lidingö Lucia.

Årets lucia heter Maria Segerfeldt och hon kröntes av tidigare fotbollsproffset Jesper Blomqvist.

             En glad Lucia ler ikapp med med Jesper Blomqvist efter kröningen


LIDINGÖLOPPET 2013

Som vanligt svarade LC Lidngö för vätskekontrollen före starten av Lidingöloppet.

Vi hade tagit hjälp av några tjejer från gymnastikklubben Vikingarna för att klara av den stora anstormningen av löpare.

 

 


IDROTTSLEDARSTIPENDIUM 2013

Priset Årets Idrottsledare gavs till:

Weche Einerman, Innebandyföreningen Offensiv samt

Michael Abrahamsen, Gymnastiktruppen Vikingarna


PERSONLIG HJÄLP

Tack vare en artikel i Lidingö Tidning den 18 januari fick Lidingö Lionsklubb kunskap om att en trehjulig specialcykel hade stulits från en person med flera funktionshinder. För ägaren, Henrik Olsson, var detta en mycket stor förlust då han använde den dagligen, bl a för att ta sig till sitt arbete. Lionsklubben beslutade därför vid sitt februarimöte att bidra med 5 000 kronor till en ny cykel. Det bifogade fotot visar en mycket nöjd Henrik med sin nya cykel och Lionklubbens president Roger Anbratt överlämnande gåvobrevet på 5000 kronor.

 

 


 

SALDUSHJÄLPEN

Den16 februari, lastades en långtradare med skänkta barn- och vuxenkläder, möbler, cyklar, mat mm. till Lidingös vänort Saldus i Lettland. Ett antal frivilliga deltog under dagen varav fyra från Lions Club, Lidingö. Lionsklubben har dessutom under flera år stått för cirka halva transportkostnaden från Lidingö till Saldus i Lettland. Insamlingen har ombesörjts av Adrienne Cook som är mycket engagerad i att ge människor i Lettland förbättrade levnadsförhållanden. Hon deltar också vid utdelningen av det insamlade för att säkerställa att det går till de mest behövande.                 2012


LIDINGÖ LUCIA

Lions Club Lidingö arrangerar traditionsenligt det officiella Luciafirandet på Lidingö.

Årets Lucia, Ellinor Winqvist, spred ljus och värme över äldreboenden, kommunala enheter och öns företag tillsammans med sina tärnor. Luciakandiaterna förstärktes som vanligt av skönsjungande elever från musikskolan.

 


 

VÄTSKEKONTROLL  LIDINGÖLOPPET

 

Lions Club Lidingö svarar för vätskekontrollen vid starten för 15 och 30 km loppen.   

Deltagarantalet växer för varje år och vi behöver därför hjälp av andra föreningar för att kunna ge full service när alla deltagarna kommer till starten.

I år hade vi hjälp av 10 jätteduktiga tjejer från Vikingarna.


IDROTTSLEDARPRIS

På Lidingö finns cirka sextio idrottsföreningar och i många av dessa finns en fungerande barn- och ungdomsverksamhet som bidrar till att våra barn och ungdomar får en meningsfull och nyttig fritid. En förutsättning för barn/ungdomsidrotten är att föräldrar och andra personer engagerar sig som tränare eller ledare helt utan någon form av ekonomisk ersättning.
För att uppmärksamma dessa personers förtjänstfulla insatser har Lions Club Lidingö beslutat att årligen från år 2012 dela ut en eller två priser till idrottsledare som gjort ett för idrottsföreningen och barnen/ungdomarna betydelsefullt och utvecklande arbete. Nominering av kandidater göres av respektive idrottsförening.
Lions Club Lidingö har tilldelat sitt första pris,2012 års, till Eva Rozenbeck, Friluftsfrämjandet och Janne Åkerblom, IFK Lidingö Friidrott.

NOMINERING TILL LIVSKVALITETSPRIS

Vid Lions Riksmöte i Gävle i torsdags delades två Livskvalitetspriser på 20.000 kronor ut varav det ena till Lidingöbon Lasse Löfström (till vänster). Lasse nominerades av Lions Club, Lidingö och han fick priset av två anledningar.
Dels har han under större delen av sin yrkeskarriär arbetat med att hjälpa andra rörelsehindrade att förbättra sin livssituation och dels för sina utomordentliga idrottsmeriter med bl. a 22 VM-medaljer och 12 OS-medaljer och en uppmärksammad rullstolsfärd från Casablanca till Stockholm.                             

Lars, som är född 1955 blev påkörd av en lastbil vid fem års ålder och är sedan dess rullstolsbunden.

 


ÖVERLÄMNANDE AV "STICKE"

Lions Club Lidingö samarbetar med Barndiabetesfonden.

I samband med detta har vi skänkt 40 st mjukisdjur i form av en igelkott som kallas "Stikke" till ambulansen vid Lidingö brandstation.

Mjukisdjuren ska fungera som tröst för barn som behöver ambulanstransport efter t ex trafikolycka, brand eller sjukdom. Stikke får naturligtvis behållas av barnen.

På bilden överlämnar Anders Lefrell Stikke till Milo Wendler från AISAB, med är även Milos son Elliot. 


EFTERMIDDAGSKAFFE PÅ HÖGBERGA SJUKHEM      

Lions Club Lidingö bjöd boende och personal vid Högberga sjukhem på tårta och underhållning av trubaduren och Lionsmedlemmen Anders Lefrell. Arrangemanget var mycket uppskattat och tillsammans med det fina vädret blev det ett trevligt avbrott i de dagliga rutinerna.


Barnhemmet Nömme, Estland 


 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter