Möten
Medlemmar

 


 

Lions Club Lidingö

Vi är f.n. 9 medlemmar som bidrar efter tid, kraft och förmåga i våra aktiviteter. Vi gör det för att det känns meningsfullt att hjälpa tillsammans med vänner under trevliga former. Vi strävar efter att hjälpa både på Lidingö, i svenska Lions-projekt och i internationella Lions-aktiviteter. På våra månadsmöten planerar och följer vi upp aktiviteter och insamlingar och fördelar insamlade medel.
 
Här är några exempel på vad klubben hjälpt till med under senaste året:
 • Arrangerat och genomfört Luciafirande med Lidingö Stads Lucia, bl.a. med besök på äldreboenden på Lidingö.
 • Medverkat i Rotarys julmarknad tillsammans med Lidingö Kommun och Centrumföreningen.
 • Delar årligen ut pris till årets ledare inom barn- och ungdomsidrotten
 • Varit funktionärer under Lidingöloppet och Lidingö Triathlon.
 • Insamling för Världens Barn.
 • Insamling till Barndiabetesfonden.
 • Insamling av glasögon som ett led i Lions arbete med att stödja synskadade i världen.
 • Lämnat bidrag till t.ex.
  • idrottsläger för handikappade barn och ungdomar från Lidingö
  • transport av saker insamlade på Lidingö till barnhem i Saldus, Lettland.
  • ungdomar på Lions-utbyte i Sverige och i andra länder
 
Vill du också vara med?
 
Vi vill gärna få fler medlemmar i Lions Club Lidingö. Då kan vi åstadkomma mer. Om du är intresserad är du mycket välkommen att träffa oss och vara vår gäst på ett månadsmöte. Kontakta i så fall vår president Roger Anbratt, tel 070-771 49 27, E-mail: president@lidingolions.se.
 
Om du vill stödja vår hjälpverksamhet ekonomiskt så är Lions Club Lidingös bankgiro 5377-0889.
 
 
 
Vad är Lions Club?
 
Lions Club är ett internationellt nätverk med 1,3 miljoner män och kvinnor över hela världen. Det är en privat humanitär organisation som genom sina mer är 40 000 klubbar driver projekt och samlar in medel för att hjälpa behövande lokalt, nationellt och internationellt.
 
Samtliga insamlade medel går till de behövande, då alla Lions interna administrativa kostnader bekostas av medlemmarnas avgifter.
Lions Club står helt fri från politiska och religiösa bindningar.

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter