Möten
Medlemmar

Lions Knivsta Club Miljöstipendium

Lions ambition är att årligen dela ut ett ”Miljöstipendium” till person, grupp eller projekt för genomförd miljöinsats eller ihärdigt arbete för miljö och hållbar utveckling. Förra gången fick den fantastiska personalen på Knivsta Återbruk stipendiet. Stipendiat bör vara bosatt inom Knivsta Kommun eller ha nära anknytning dit. Annan 90-organisation eller medlem i Lions Knivsta kan ej utses till stipendiat.

Stipendiet storlek bestäms vid månadsmötet närmast före utdelningstillfället. Det kan vara max 5000 kr.

Prisutdelningen planeras ske på Knivsta marknad 21 maj 2022.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter