Möten

Den 12 november 1971 samlades några eldsjälar med Lars Ekelund i spetsen för att bilda en Lionsklubb i samhället. Resultatet bland de 10-talet närvarande blev att gå vidare. Flera kallades samman och året därpå bildades klubben med 10 januari som charterdatum. Första president blev Lennart Wallin. I dagens medlemsmatrikel finns en medlem kvar, Allan Hägg som varit med från starten.

2,75 miljoner har under åren fördelats till hjälpverksamhet.


En verksamhet, som varit med alla år sedan starten, är loppmarknaden. Den har varit ryggraden i klubbens verksamhet. Loppmarknaden är nu tyvärr nerlagd. Större intäkter har kommit från blomkål- och gurkodlingar, julmarknader och på senare år att sköta garderoben för Gotlandsrevyn på Rondo. Medlen har fördelats lokalt, nationellt och internationellt.

Av de internationella insatserna skall nämnas brunnsborrning i Indien, Water India, som hjälpte byar att lösa sin vattenförsörjning.


Två ungdomsläger har klubben genomfört på Snäckan i Klintehamn, där ungdomar från hela världen har träffats under ett par sommarveckor. Ledare för båda lägren har varit Jan Johannesson.


När en fiskebåt med vår ort som hemmahamn förliste, och två fiskare omkom, samlades pengar in. Dessa 85.000:- blev till en fond för den estniske fiskarens 11-årige son, för vilken han hade vårdnaden. Sonen har nu tagit sin examen och kan försörja sig själv. För denna insats erhöll klubben Lejonkronan 2004.


Efter tsunamin var behoven i det närmaste oöverstigliga. Med lokala kontakter på Sri Lanka kunde klubben satsa 80.000:- på toalettbygge och renovering av en grundskola i Hikkaduwa.


Sight First har vid flera tillfällen stått i fokus för oss. Senast genom glasögoninsamlingar tillsammans tidigare kampanjer har drygt 80.000:- överlämnats.
 

3 st. fadderbarn har vi stöttat genom åren fram tills de står på egna ben. Då ersätts de av nya.
 

På nationell nivå har klubben solidariskt ställt upp på multipel- och distriktsprojekt. Utöver årliga avgifter kan nämnas hjälp till kampanjerna mot barncancer och barndiabetes. Röda Fjädernkampanjerna har vi bidragit till, både på klubb- och zonnivå. Världens Barn insamlingar samt det nu aktuella ”De glömda barnen”
 

På lokal nivå spelar vi Bingo på Åvallegården äldreboende var 14:e dag under vinterhalvåret. Alla boende samt personal blir varje höst bjudna på en utflykt, där även lunch ingår på en restaurang.


För ett antal år sedan blev garderobspengarna, 20.000:-, vårt bidrag till bostadslösa.


Lions Quest har vi varit engagerade i under 10 år. Årligen delar vi ut ett stipendium till en ungdomsledare i bygden. Medlen kommer från Lions Bertil Bengtssons fond.
 

Ett stipendium delades varje år ut till en elev på dåvarande Donnergymnasiet.  Gymnasiet är tyvärr nerlagt nu.


Varvat med ovanstående ordnar vi gemensamma middagar med vår respektive några gånger per år.
 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter