Möten

Vi i Lions Club Klintehamn är f.n. 19 st. medlemmar. Medelåldern är hög.

Vi behöver bli flera för att trygga klubbens fortlevnad.

​Kvinnor, män, unga eller gamla det spelar ingen roll.

​Kom gärna på något av våra möten och se vilka vi är. Se "Kalender"

​Är DU intresserad ta kontakt med:

​Ronny Palm:  ​ronny_palm@hotmail.com

​mob.  070 000 98 89      

​eller ta kontakt med någon annan i styrelsen.

 

VÄLKOMNA!               

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter