Möten

Lions Club Kävlinge mer än 60 år

1958 den 2 januari  startades Kävlinge Lions Club av 21 st herrar. Klubbens första president hette Teddy Kull.
Nu har 60 år flutit förbi och klubben lever och är otroligt aktiv men med andra mål än för 60 år sedan, den sociala bilden i vårt samhälle har ändrats och hjälpbehoven ser annorlunda ut, klubben satsar på ungdomar, Barnsjukhuset i Lund, Kulturskolan och ungdomsidrotten är exempel på områden där vi satsar stort, andra områden som inte fanns med på 50 talet är de tält och matpaket som byggs och delas ut i de stora flyktning lägren i Europa.
Intressant att veta är att Lions Club i Kävlinge har startat verksamheter som kommunen sedan tagit över.
Simundervisning, där kommunens barn på Lions bekostnad fick åka till Lund.
Lekskola, i Kävlinge och Furulund som efter sex år togs över av kommunen och blev barnstugeverksamhet och sedermera dagis.
Färdtjänst, i samband med klubben 10 års jubileum överlämnades till kommunen en handikapputrustad minibuss, det visade sig att kommunen inte hade resurser att köra bussen varför medlemmarna delade upp körningarna mellan sig.
Lions har faktiskt satt Kävlinge på kartan genom att se till så att vi hamnade i Guiness rekordbok, 1991 anordnades ett rekordförsök där kommuninnevånarna skänkte och la ut enkronor i långa rader, resultatet blev 2335,8 m och 93000 kronor som oavkortat gick till att stävja narkotikamissbruket bland ungdomar i Kävlinge.
Då Lions Club i Kävlinge nu fyllt 60 år kan alla kommuninnevånare jubilera detta genom att hjälpa Lions att hjälpa, håll utkik efter oss med gula jackor när vi skramlar med insamlingsbössor och besök vårt Återbruk på Flora vägen.

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter