Möten

Vi har varje månad klubbmöte ( 10 ggr/år ) där vi går igenom de aktiviteter som är på gång, samt kläcker nya idéer.
Vi passar samtidigt på att äta något gott och helt enkelt ha en trevlig kväll tillsammans. Några gånger per år gör vi studiebesök på tex. företag i vår kommun. Det händer även att vi har gästföreläsare vid våra månadsmöten.
  Alla  kostnader för mat och lotterier betalar vi själva.

Lions administration betalas med medlemsavgifter, inte av insamlade medel och vi är politiskt och religiöst obundet.

Vi är 22 (2020-04-14) aktiva medlemmar och genomsnitts ålder på 63 år. Helst skall vara minst 30 medlemar. 

Vi söker nya medlemmar till vår klubb och som brinner för att hjälpa andra

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter