Möten
Medlemmar

Lions Club Katrineholm delar ut bidrag och stipendium.

Läs mer om detta och hur man ansöker om stipendium eller föreslår stipendiat.

 

Lions Club Katrineholm – riktlinjer för bidrag

Lions Club Katrineholm delar ut bidrag till behjärtansvärda ändamål både lokalt, nationellt och internationellt. Målfördelning av bidrag per verksamhetsår är 40 % lokalt, 40 % nationellt och 20 % internationellt.

Mottagare ska i första hand vara enskilda personer men kan också vara  organisationer eller föreningar. Prioriterat är nödlidande och behövande med sjukdom eller handikapp.

Den som har behov av bidrag kan inkomma med en ansökan.

Lions Club i Katrineholms bereder ansökan i styrelsen och fattar beslut om bidrag i samband med månadsvisa klubbmöten. Klubbmötets beslut går inte att överklaga.

 

Några riktlinjer för att erhålla bidrag:

 • Den sökande ska vara bosatt inom Katrineholm med omnejd för att söka lokalt bidrag.

 • Ändamålet ska vara behjärtansvärt.

 • Bidraget ska förbättra den sociala eller mentala situationen för mottagaren.

 • Bidraget ska inte ta över samhällets åtaganden

Ansökan om bidrag skickas på mail

lions@katrineholm.lions.se

Ansökan ska innehålla

 • Beskrivning av ändamålet
 • Hur många som omfattas
 • Tidpunkt för aktiviteten
 • Kostnad
 • Kontaktuppgifter

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lions Club Katrineholm Stipendie – riktlinjer

 • Stipendiet kan utdelas årligen till en eller flera mottagare.

 • Mottagare kan vara privatpersoner, föreningar och organisationer mantalsskrivna eller med säte i Katrineholms kommun.

 • Mottagaren ska oegennyttigt ha gjort eller gör en insats i Lions anda för att andra ska få det bättre.

 • Lions Club i Katrineholms styrelse föreslår stipendiat/-er till klubbmötet där beslut fattas.

Förslag på stipendiat skickas på mail

lions@katrineholm.lions.se

Ansökan ska innehålla

 • Beskrivning och motiv till varför stipendium föreslås.
 • Beskrivning av mottagaren
 • Kontaktuppgifter
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter