Möten

Vår klubbs historia

Lionrörelsen började sitt segertåg genom vårt land 1948.
Under maj månad 1952 gjorde kapten Thore Johansson och kapten Åke Höijer, båda tillhörande Lions Club i Strängnäs, vissa sonderingar för att bilda en Lions Club i Katrineholm. De kontaktade kapten Lennart Axelsson, som båda kände förut. Det beslöts då, att till hösten sammankalla personer, som kunde tänkas vara intresserade av Lions idéer.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter