Möten

LIONS UNGDOMS-/UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM

En gång per år delar Lions Club Genarp ut ett stipendium på FEM TUSEN KRONOR/5000:- till en enskild ungdom eller ledare som verkar inom barn eller ungdomsverksamheten i Genarp.

Följande gäller för stipendiet:

Stipendiets syfte är att stimulera och ytterligare motivera

  • en individuell ungdoms insatser, prestationer och ambitioner inom ett specialområde

eller

  • en god ledarförmåga och engagemang i en förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet

Ansökan om kandidatur till stipendiet kan lämnas av kandidaten själv, förening eller annan person genom att fylla i blanketten Ansökan om ungdomsstipendium.

 Ansökan skall lämnas till LIONS Club Genarp senast 27 april!

Slutgiltigt förslag till kandidat görs av LIONS Club Genarps styrelse eller utsedd arbetsgrupp. Vid Lions Club Genarps månadsmöte i maj beslutas om vem som skall erhålla årets stipendium.
Stipendiet delas ut i samband med Genarpsdagarna eller annan fastställd tid/ceremoni. 


LIONS SKOLSTIPENDIUM

Lions Club Genarp vill genom att utdela ett stipendium på FEM TUSEN KRONOR/5000:- en gång per år till en elev i avgångsklass (årskurs 9) stödja utveckling av ett specialintresse.

Följande gäller för stipendiet:

  • Endast elever i årskurs 9 avgångsklassen kan söka.
  • Stipendiet avser att användas till fördjupade studier i det ämnesområde som sökande själv anger.
  • I ansökan skall sökanden själv beskriva sitt intresse för ämnesområdet och styrka det med intyg från någon lärare, ledare eller instruktör. Ange gärna målet med stipendiets användning.
  • Bedömning sker av representanter för Lions Club Genarp, mentor/arbetslagsledare samt skolans rektor. Vid bedömningen skall elevens studieintresse, uppförande mot lärare och elever inräknas. Betyg från höstterminen årskurs 9 skall bifogas.
  • Efter stipendiets utnyttjande skall stipendiaten muntligen eller skriftligen redogöra för hur stipendiet har använts.

Ansökan görs genom att fylla i och lämna in blanketten Ansökan om skolstipendium. Ansökan, tillsammans med höstterminsbetyg åk 9 samt intyg om specialintresset enligt reglerna för stipendiet, lämnas till mentorn senast 31 maj.

Slutgiltigt förslag till kandidat görs av en utsedd arbetsgrupp bestående av representanter från Lions Club Genarp och Genarps skola och utdelning av stipendiet görs vid skolavslutningen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter