Möten

 

Är du intresserad av att veta mer om Lions?

Vill du veta mer om våra aktiviteter eller kanske bli medlem - kontakta oss i Lions Club Brunkullan. Berätta att du är intresserad av att bli medlem och att du vill vara med vid ett klubbmöte eller vid en av våra aktiviteter för att lära dig mer.

 

Ta kontakt med:

Medlemsordf Kerstin Forsgren-Fredriksson

kerstin.ff@gmail.com

Web Kerstin Forsgren-Fredriksson

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter