Möten
Medlemmar

Välkommen till Åby och Lions Club Åby

Torshagsån rinner genom centrala Åby

Åby är beläget i nordöstra Östergötland. Från Norrköping i söder är det 7 kilometer, från Katrineholm i norr är det 40 km och från Nyköping i nordöst är det 55 km till Åby.

Åby ligger naturskönt norr om Kvillingeslätten vid Bråvikens innersta vik och söder om Hultdalens sluttningar i Kolmården. Åby genomkorsas av Torshagsån och i söder rinner Pjältån.  

Fornlämningar har hittats i Åby från 3 600-2 900 f.Kr. och är en av de största gropkeramiska boplatserna i Östergötland.

Åby har varit en viktig järnvägsknutpunkt och arbetet med järnvägen Katrineholm – Åby - Norrköping inleddes 1863 och 1915 invigdes järnvägen mellan Åby och Järna via Nyköping.

Idag bor det cirka 7 200 personer i Åby.

Lions Club Åby är en blandad klubb med både kvinnor och män. Idag är vi ett knappt 20-tal ideellt arbetande medlemmar. Vi välkomnar med glädje många fler medlemmar att deltaga i vår klubbgemenskap. Klubben har ett Styrelsemöte och ett Klubbmöte i månaden.

Lions Club Åby bildades 1962, då med 24 medlemmar. Den högtidliga invigningen skedde i Kvillinge kyrka och invigningsfesten ägde rum i Åby Folkets Hus. När vi nu firar 62 år är vårt motto detsamma - Vi hjälper.

Under åren har klubben samlat in ca 15 miljoner kronor. Då klubben enligt Lions stadgar betalar all administration med medlemsavgifter, har samma summa delats ut till olika ändamål. Klubbens verksamhet har därvidlag varit riktad mot såväl lokala, som nationella och internationella objekt. Klubbens utåtriktade verksamhet kan i stort indelas i sociala hjälpbehov, ungdoms- och föreningsverksamhet, kulturella insatser samt internationell hjälp.