Möten
 

123 147 1127

 

VÄLKOMMEN TILL

LIONS CLUB VISBY

Klubben bildad 1954


(171228)

    LIONS CLUB VISBY KLUBBMÖTEN 2018-01--06

Nedanstående program för klubbmöten, studiebesök m fl aktiviteter är preliminärt och kan ändras med kort varsel!
Vill Du komma med i vår gemenskap och bidra till att hjälpa människor som behöver vår hjälp så är Du välkommen! Anmäl Dig bara till någon av våra klubbmästare. Du hittar dem under rubriken ”Kontakta oss” här på hemsidan. 
Dina händer och Dina erfarenheter behövs inom Lions-rörelsen!


2018        

Tidsplan för björkracet!
V 14-15    Hämta in björkar och köra till tippen
       

 23/3    Vårvinterfest Linden - ”Godis” med respektive   OBS! Fredag
 29/3    Påskris- och äggförsäljning i Almedalen kl 1530 - 
 
17/4    Klubbmöte Linden
   3/5    Klöset inbjuder till vandring på N Kyrkogården
 
15/5    Klubbmöte  med mat
 
12/6    Klubbmöte Linden utan mat
 
15/6    Avslutning Linden med respektive 
- - - - -
Klöset planerar en utflykt till Östergarnslandet under hösten!


(180318)
Nu är björkar och ris påklädda inför påsken!
Läs mer under "Referat aktiviteter". 


(180314)
Kort referat med bilder från Kulturskolans konsert och Lions stipendieutdelning finns under "Referat aktiviteter" samt fler bilder i fotoalbumet.


(180214)

Referat från zon-kursen den 4/2! Klicka på "Referat aktiviteter" i listen till vänster!


(170115)

De glömda barnen - slutredovisning

Till alla Lionsmedlemmar
                    
Stort och varmt tack för alla aktiviteter som riktat sig mot De Glömda Barnen. Ni har varit fantastiska! Sen vi började med vårt MD projekt i samarbete med turkiska Lions i Adana och Istanbul har vi samlat in  8 193 158 Kronor.
Här följer en rapport om vad som hittills gjort för pengarna och vad som ska göras.  Rapporten redovisar händelser till och med 2017-12-31.
27 skolmoduler har placeras ut på olika skolor i Adana, plats för 36 elever i varje modul, undervisningen sker i två skift.
56 tält har ersatt de allra värsta tälten. 31 sanitetstält är utplacerade på olika ställen i de spontana lägren.
6 400 matpaket i varierande storlek och omfattning har delats ut. Matpaketen har förstärkts med mer mat under Ramadanperioderna.
Skolmoduler, tält och matpaket var varit huvudinriktningen. Kostnad 5 400 000.

Övriga insatser:
Skolmaterial, ryggsäckar, ventilation till befintliga skollokaler( ej modulerna, som är utrustade med ventilation), utrustat traumarum i Istanbul armbanden är tillverkade där), förskola i Istanbul med utrustning och support under 1 år, kläder och skor är utdelade både i Adana och Istanbul samt benprotes till 4 barn. Kostnad 590 000 kr.
Projektet har belastats med kostnader för projektledning i Sverige och Turkiet med 123 000 kr vilket motsvarar 1,5 % samt 158 000 för reklammaterial vilket motsvarar 1,9 % av insamlade medel.
 
På kontot i Sverige finns det 1 925 000 Kr. Det kom in 1 miljon under december! Vi har fått anvisad plats för 4 skolmoduler. De är beställda och levereras inom de närmaste veckorna. Matpaket till 1 000 familjer planeras den närmaste tiden. Pengarna kommer att användas så fort det bara går!
Insamlade medel från distrikten:
A   =    597 778
B   = 1 120 549
GD =   435  877
N   =    304 641
P    =    286 179
S    = 1 291 117
SM =    463 039
SV  =    776 811
U    =    579 560
VG =    932 070
Diverse intäkter: Hjälpfonden 777 000 ( sms och swish, främst från Motown och nu Alladin.) LCIF 575 000, från Island 33 000, armband 8 000 samt diverse 12 500.
 
2018-01-10 för MD:s projekt De Glömda Barnen
 
Styrgrupp i Sverige: Annica Nordell och Mattias Öberg
Projektledare i Sverige: Per Krantz
Projektledare i Turkiet: Leif Niord, Nilgun Niord och Siber Yoruk
 
 
Gnm Lions kontor

 

(171223)

"De glömda barnen" avslutat. Återkommer?

Sveriges Lions projekt "De glömda barnen" i flyktinglägren på gräsen mellan Syrien och Turkiet är nu avslutat. Målet var 500  SEK per medlem (ca 7 milj SEK) är uppnått.
Vid klubbens senaste insamlingstillfälle vid Atterdags och Willly´s samlades 3800 SEK in på fyra timmar.
Tack till er som frös i stormen.


(171223)

Nu har räddningsstjänsten fått sina smålejon

Sedan ett flertal år har Lions på Gotland skänkt mjukisdjur som tröst till barn som utsatts för traumatiska händelser av olika slag. 
Från början var det den lilla tröstapan Flammy, klädd i brandmannauniform, som fanns i alla räddningstjänstens fordon och ambulanser. 
Tyvärr har det blivit köpstopp på Flammy varför Lions lilla tröstlejonunge intagit Flammys plats. I ambulanserna finns ett annat litet tröstdjur som Falcks själva håller med.
Genom en donation från dödsboet efter Anna-Britta Norbeck, maka till förre brandchefen i Hemse, Rune Norbeck, har Lions Club Visby köpt in 100 st smålejon. Dessa överlämnades igår den 21 december till brandchefen Dick Svennefelt vid brandstationen i Katrinelund av Lionspresidenten i Visby Lilian Edwards och Christer Wennström som svarat för inköpet. Brandchefen kommer efterhand att fördela smålejonen till övriga brandstationer på Gotland.

Text och foto Christer Wennström


(171029) 

De får Melvin Jones Fellowship

 
 
 
 
 

 

 

 


 Kurt Hallbom, klubbmästare                                             Bo Karlström, Matlejonen mm  

 Vid klubbmötet den 17/10 2017 beslutade mötet att tilldela Kurt Hallbom och Bo Karlström utmärkelsen Melvin Jones Fellowship för deras hängivna arbete för Lions Club International och inom klubben.
Foto Christer Wennström 


 (171029)
Lions Club Visby är numer med Swish! 

Klubben har anslutit
sig till betalsystemet Swish att användas i sammanhang då vi säljer något eller samlar in pengar. 

Vårt Swish-nummer är 123 147 1127 

(171029)

Nu samlar vi pengar till de glömda barnen!
De glömda barnen Inom ramen för Världslionsdagen kommer Lions Club Visby att samla in pengar fredagen den 8/12 kl 11-15 utanför Atterdags och Willys.  Denna insamling genomförs både i Norge och Sverige. Behållningen kommer att användas för transporter av hjälp- Sändningar till bland annat flyktingläger i Turkiet. 


(171008)

Nu har Kurre räknat pengarna!

Lions Club Visbys Världens Barninsamling 2017 gav

16895 kronor!

Bra jobbatoch tack till alla glada givare!

                   

 

 


Lions Club Visby    

c/o Liljeborg, Follingboväg 2, 62143 Visby
E-post liljeborg@telia.com

Bankgiro 685-0580, swish 123 147 1127 
orgnr 834001-6719

Webredaktör Christer Wennström, tfn: 0498-493203, e-post: sm1wxc@telia.com

© 2015  Lions Club Visby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter