Kokoukset

Varastostamme

vuokraamme arkistotilaa edullisesti yhdistyksille, yrityksille ja klubin jäsenille. 

Klubin toimintasuunnitelma 2018-2019

1 Keskeiset kauden tavoitteet

1.1 Jäsenet

Tasapainoittavaa jäsenhankintaa jatketaan, jäsenmäärä kauden lopussa 40 jäsentä. Kummien toiminnan aktivoiminen. Uusien jäsenten ja kummien yhteinen seminaari syys- ja kevätkaudella. Jäsenten osallistumisen aktivoiminen. Nimetään kk-tapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen toimikunnat tapaamiskohtaisesti. Uusia jäseniä nimetään aktiviteettien työryhmiin. Nimetään klubin kokeneesta jäsenestä "klubikummi", jonka tehtävänä on huolehtia uusien jäsenten kouluttamisesta.

1.2 Varainhankinta

Vesjperä-tapahtuman toteutus yhteistyössä paikkakunnan nuorten kanssa. Joulun ajan aktiviteettien ajanmukaistaminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Palveluaktiviteetit yhteistyössä muiden järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Talkooapu ja kuljetukset tapahtumiin.

1.3. Avustustoiminta

Nimikkoprojektien etsiminen yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden, kaupungin ja seurakunnan kanssa. Kohteena ovat edelleen Vehmersalmen nuoret ja vanhukset. Muistetaan Viron kummilapset.

1.4 Tiedotustoiminta

Tiedotussihteerin toimenkuvan tarkentaminen ja aktivoiminen. Laaditaan tiedotussuunnitelma. Web-sivuston ylläpito ja etenkin annettujen avustusten julkistaminen.

Toimintakauden 2018-2019 hallinto ja tapahtumat

Yhteisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää osallistumista. Jäsenkasvu ja huolellisesti valmistellut klubitoiminnot aktivoivat jokaista. Yhdessä toimimme tehokkaammin. Joukkoomme on liittynyt uusia jäseniä ja naisia, joten klubin on löydettävä kaikkia jäseniä kiinnostavia toimintamuotoja ja aktiviteetteja.

Klubikäytäntöjä ja kuukausitapaamisia kevennetään. Etusijalla on jäsenten yhdessäolo ja viihtyvyys. Sääntöjen vaatimat kokoukset ovat vuosikokous lokakuussa ja vaalikokous huhtikuussa.

Klubin hallitus huolehtii siitä, että toiminnot valmistellaan asianmukaisesti ja taloudenpidosta huolehditaan. Yhteistyötä muihin paikkakunnan yhdistyksiin ja naapuriklubeihin tiivistetään. Klubin nettisivua päivitetään osoitteessa e-clubhouse.org/sites/vehmersalmi/. Arkistojen varastointitoimintaa jatketaan ja kehitetään.

Viralliset asiat hoidetana klubi-illoissa hallituksen hyvin valmistelemina lyhyesti ja tehokkaasti. Jäsenien aktiivisuutta palkitaan kauden päättyessä.

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter