Möten
Medlemmar

Lions ungdomsstipendium

Lions ungdomsstipendium delas ut av Lions Club Upplands Väsby. Stipendiet går till en ungdom bosatt i Upplands Väsby kommun som gjort berömvärda och inspirerande insatser inom kultur eller idrott.

Stipendiet/utmärkelsen:
 – består av 10 000 kronor.
 – kan delas ut till en eller flera ungdomar i åldern 15–25 år.

– delas ut på Lionsdagen den 8 oktober på offentlig plats.
– Stipendiaten ska närvara för att ta emot stipendiet.
– Stipendiet utlyses via Facebook, hemsidan och lokaltidningen. Information skickas till ungdomsföreningarna och kulturskolan.

Stipendiat/mottagare av utmärkelsen:
– skall vara verksam i Upplands Väsby kommun.
– är mellan 15-25 år.
– utses av styrelsen för Lions Club Upplands Väsby, som även beslutar om tid och
plats för överlämningen av utmärkelsen.
– deltar som gäst vid ett månadsmöte.
– Anhörig till Lionsmedlem kan ej söka stipendiet.
– Styrelsens beslut är inte överklagningsbart.

Nominering av stipendiat skall vara Lions Club Upplands Väsby tillhanda senast den 20 september varje år. Alla kan lämna förslag till lämplig kandidat.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter