Möten
Medlemmar

Välkommen till Lions Club Upplands Väsby!

Bli medlem i Lions Club Upplands Väsby du också.
Alla kvinnor och män som bor i Upplands Väsby är välkomna.

Då kan du vara med och samla in pengar till behövande i Upplands Väsby, övriga Sverige och hela världen! Det är värt varenda minut att vara med!

Fakta om Lions Club Upplands Väsby
Klubben bildades 1956.
32 medlemmar varav ca 24 procent är kvinnor.

Vi arrangerar varje julafton ett julbord på Café Astrid, för de som vill känna gemenskap.
Vi är på Skopan varje lördag, utom fyra lördagar på sommaren.
Under våren 2019 kommer en ny aktivitet - Lions Påskparad. Se egen flik.

Lokala hjälpinsatser
Under verksamhetsåret 2017 delade vi ut ca 120 000 kr till sökande som bor och verkar inom Upplands Väsby kommun. Vi delar ut medel till behövande personer, som söker för t.ex. glasögon, tandvård, kläder, möbler.

Fakta om Lions internationellt och i Sverige
Lions har ca 1,35 miljoner medlemmar i världen. Sverige har ca 10 000 medlemmar i 420 klubbar.
Lions är människor som vill hjälpa andra människor och bidrar till ett bättre samhälle.
Lions är en politiskt och religiöst obunden, idéell organisation, med samhällsnyttig inriktning.

Lions uppgift är att engagera människor i frivilligt arbete för att möta humanitära behov, verka för fred i världen och främja internationell förståelse.

Det finns inga gränser för Lions. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter