Möten
Medlemmar

Resultat av hjälpverksamhet

Intäkterna under verksamhetsåret 1:a juli 2016 till den 30:e juni 2017 uppgick till 163,502 kronor.

Bidrag har fördelats enligt följande: 

Tyresö kommun
(53%)

Nationellt
(15%)

Internationellt
(32%
)

76,616 kr

22,205 kr    

45,341 kr      

Vi inom Lions Club Tyresö vill tacka alla som har gynnat oss och därigenom gjort våra hjälpinsatser möjliga.

 

Vill du stödja oss i vår verksamhet?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på

Bankgiro 778-0604

Swish 1236 918536

Märk talongen med gåva.

Tack för att du stödjer oss.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter