Möten
Medlemmar

Melvin Jones Fellowship

Omkring år 1916 föddes tanken hos en grupp socialt engagerade män i Chicago att med hjälp av sina egna resurser och med stöd av andra bistå människor i nöd. En av dessa var försäkringstjänstemannen Melvin Jones.

Uppmuntrade av många kallade Melvin Jones till ett möte på hotel LaSalle i Chicago den 7 juni 1917, där man enades om att en sammanslutning skulle bildas. Lionrörelsen föddes alltså på hotel LaSalle på initiativ av Melvin Jones.

Melvin Jones Fellowship är Lions Clubs Internationella Foundations (LCIF) erkänsla för humanitära insatser. När en Lion-klubb bestämmer sig för att tilldela en medlem Melvin Jones Fellowship för en betydelsefull insats i klubben stödjer den Lions internationella hjälpfond LCIF genom att betala in 1000 USD till fonden.

Melvin Jones Fellowship har hittills tilldelats följande medlemmar i Lions Club Tyresö:

Ture Åkerblom 1988
Bo Ohlgren 1994
Melker Nilsson 1998
Stig-Åke Wågstrand 1999
Åke Gullberg 2000
Björn Lie 2001
Stig Säfström 2003
Alpo Ahonen 2004
Bo Sahlén 2005
Erik Blix 2006
Anders Eriksson 2007
Stig Hallgren 2008
Lars Hedin 2009
Stig Enbäck 2010
Olle Handmark 2011
Erland Nilsson 2011
Bo Eliasson 2013
Robert Engström 2015
Hans Enbäck 2016
Harald Johansson 2016

 

 

Melwin Jones

Melvin Jones
1879 - 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I december 2016 tilldelades Hans Enbäck och Harald Johansson utmärkelsen Melvin Jones Fellowship för sina mångåriga insatser inom Lions Club Tyresö. På bilden står de stolta medlemmarna med sina hedersbetygelser tillsammans med klubbens president Robert Engström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter