Möten
Medlemmar

Lions Club Stockholm Globen


                                    

Lions Club Stockholm/Globen har klubben tjugofem medlemmar både kvinnor och män. Vi har en bred åldersfördelning från den yngsta medlemmen på 31 år till vår äldsta medlem på 89 år. Klubben sammanträder andra måndagen i varje månad, utom juli och augusti, i en egen lokal på Tämnarvägen 5 i Årsta. I samband med månadsmötet behandlar vi bl.a. frågor gällande intäktsskapande aktiviteter och vår hjälpverksamhet. Vi äter också en middag tillsammans samt har någon form av underhållande aktivitet alternativt föredrag vid dessa möten.

Vi har två aktiviteter som återkommer år efter år, en vårmarknad i maj och en julmarknad runt Lucia på Årsta Torg. Dessa ger oss de medel vi använder till vår hjälpverksamhet.

Hjälpverksamheten sker lokalt, nationellt och internationellt inom ett flertal områden. Exempel på lokal hjälpverksamhet kan vara att vi ger bidrag till studieresor för handikappadeungdomar, hjälp till någon enskild med sådant som faller utan för samhällets resurser eller att vi stöttar någon lokal ungdomsförening.

Nationellt och internationellt ger vi bidrag till projekt, som Lions klubbar har startat och driver, och som vi inom klubben tycker vi vill stötta.

Är detta något du skulle vilja vara med och utveckla och jobba med är du välkommen att kontakta oss på e-post lionsgloben@hotmail.com. Ett första steg för att få en klarar bild över hur det är att vara Lion kan vara att komma på ett av våra månadsmöten. Hjärtligt välkommen!

 

Lions Clubs International Distrikt 101A

Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions Clubs International

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter