Möten
Medlemmar

                          


Välkommen till Lions Club Sotenäs 

 

 

Ungdomsledarstipendium 2019

Lions Sotenäs ungdomsledarstipendium går i år till Daniel Nordström för hans stora engagerade arbete inom ungdomsidrotten i Sotenäs.

Stipendiet delades ut under Kultur- och Fritidsmässan där Daniel är en av de stora drivkrafterna.

     

Lions hjälper 

Genom olika aktiviteter samlar Lions in pengar som sedan skänks vidare till behövande.

Lions Sotenäs har de senaste 3 åren skänkt 300.000 kr till olika projekt.

Under Verksamheter vi stödjer finns en beskrivning över vart pengarna gått

 

Hjälp Lions hjälpa!

Sätt in ett bidrag på Bankgiro 554-2279  Märk talongen med Gåva
eller Swisha till 123 371 13 22


 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter