Möten
Medlemmar

Besök oss på Facebook


Dags för årets Ankrace 2018

Nipyran 2018: Dags för årets ANKRACE

 


Nipyran 2018:

Ett glatt gäng från Lions Club Nipsippan och Lions Club Sollefteå informerar om Lions Club's verksamhet.

240mkr har Lions samlat in under åren till Cancerforskning och andra välgörande ändamål

 

 

 

Lions Club - Golf till förmån för BarnCancerfonden

 

 

 

 

Gunnar Granholm och Sven-Erik Söderin representerar Lions i Sollefteå.

 

Det är framför allt genom Lions loppis på Övergård, granngårds med Sollefteå Ridskola, som de här pengarna landat i kassan.

– Därför är vi tacksamma över alla som vill skänka prylar till oss, betonar Sven-Erik Söderin.

Loppisen på Övergård är öppen ett par-tre dagar i veckan, näst intill året runt.

 

Jonny Dahlgren

0620-257 94

 

 

 

En bra föreställning på Hullsta Gård
med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson. 
Drygt 300 personer var på plats

 

   

Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Vi har 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden.

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917, vi är mest kända för att bekämpa blindhet, men vi gör frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, vilket arbetar för att utrota blindhet i världen.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest.

Vårt leoklubbprogram ger ungdomar i världen möjlighet till personlig utveckling genom att delta i frivilliginsatser. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. LCIF blev år 2007 rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

Lionmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi tjäna". Lions ingår i ett globalt servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen.

För mer information om Lions besöker du vår webbplats www.lionsclubs.org

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter