Möten
Medlemmar

Lions Club Sigtuna genomför ett antal projekt som finns beskrivet på andra sidor här på hemsidan. 

Vi har samlat in så här mycket pengar under åren: Insamlade medel 2007-2012.pdf

142.000:- betalades ut 2014-2015 

134.000:- betalades ut 2015-2016

153.300:- betalades ut 2016-2017

Sammanställning: Vart går pengen.pdf

Nedan finns exempel på websidor för organsiationer som tagit emot bidrag från Lions Club Sigtuna.

 Världens Barn: /start.varldensbarn.se/     /sigtunastadslopp.se/ De glömda Barnen

Kenyaprojektet: http://www.kenyaprojektet.se/

Lions Cancerforskningsfond på Akademiska sjukhuset: www.lcff.se/

Väntjänsten: sigtunavantjanst.wordpress.com/

Kvinnojouren:  sigtuna.kvinnojouren.se/

Operation Smile:  www.operationsmile.se/

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter