Möten
Medlemmar

 

Lions Clubs International är en sammanslutning av klubbar runt om i världen som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor.

Lions tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor, men främjar freden i världen.

Lions ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Ett medlemskap i Lions innebär personligt engagemang samt gott kamratskap.

Insamlade medel går oavkortat till att hjälpa. Administration betalas av medlemmarna genom medlemsavgifter.

 

VAD GÖR LIONS CLUB PARTILLE?

  • Stödjer Lions Katastroffond, Lions Cancerfond Väst.

  • Bidrar med stöd till barnhem i Kiremba, Burundi.

  • Anordnar trivselaktiviteter på äldreboende inom Partille kommun.

  • Bussutfärder med äldre.

  • Bidrag till ungdomar för lägervistelse eller speciella aktiviteter utomlands.

  • Bidrag till enskilda personer eller familjer utifrån olika hjälpbehov.

  • Samlar in medel vid marknadsdagar på Göteborgsvägen i Sävedalen och i Jonsered samt vid lotterier, loppmarknad och andra aktivitete.

  • Samlar in begagnade glasögon som skickas vidare till behövande personer runt om i världen.

​​

 NY AKTIVITET OKTOBER 2017     

                 

Glasögoninsamlingen berör både unga och gamla i kommunen.
Lions Club Partille samarbetar med många glada givare. Vi tar nu ett steg framåt
genom att samarbeta med ICA MAXI - ALLUMInsamlingslåda finns nu på 
servicedisken och du är välkommen att lämna dina begagnade glasögon där.
Ett stort tack till ICA MAXI som ger Lions den möjligheten.

 

PRESSMEDELANDE  27 NOVEMBER 2016

553 tält från Lions Sverige är nu på väg till Mosul i norra Irak, via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Tälten ska användas av människor som är på flykt.

De 553 tälten är värda 3,3 miljoner kronor. Lions har samlat in pengar och köper tält som skänks till MSB, för att användas i katastrofer för humanitära behov.

  • MSB har bett oss att tömma vårt lager av tält då flyktingsituationen är akut och våra tält är oerhört behövda. Lions gör det här för att vi älskar att hjälpa och det ligger inom Lions uppgift att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor oavsett ras och religion, säger Mattias Öberg, ordförande för Lions i Sverige.

Lions har avtal med MSB sedan 2004 om tält och har sedan dess skänkt omkring 5 000 tält till ett värde av totalt cirka 25 miljoner kronor till MSB, för att användas för humanitära behov.

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter