Möten

Bidrag hittills under 2017

Januari  ​Biobiljetter ensamkommande barn

Mars  ​Bidrag resa till Auschwitz för niondeklassare Henåns skola. Cancerfond Väst. Svältkatastrofen i Afrika och till en kommuninvånare som behövde hjälp.

April  ​Bidrag till två kommuninvånare.                                                                                                                                                                                                                                                                

Maj  Bidrag till handikappfotboll inom kommunen  

 

Juli ​ Bidrag till kommuninvånare  

                                                                                                                                                  

Augusti  ​Bidrag till niondeklassare för resa till Auschwitz.  Bidrag till kommuninvånare.                                        

September  Bidrag till pensionärernas boulebana (reparation)                                                                                   

Oktober ​Bidrag handikappidrott nationellt. Bidrag novelltävling. Bidrag teckningstävling för fjärdeklassare på Orust. Bidrag flyktingfamilj, Tårta till alla äldre boende på särskilda boenden. Bidrag till "de glömda barnen" i flyktingläger.

November ​Bidrag kommuninvånare och Tjejjouren Väst

 

December Bidrag till parasport samt kommuninvånare.

Därutöver har vi skänkt pengar nationellt och internationellt via vårt distrikt till bl.a. katastrofberedskap, tältprojekt och ungdomsläger för funktionsnedsatta samt bidrag till sökhundar.      

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter