Möten

Lions Club Oravais

Vi är f.n. 24 medlemmar som bidrar genom olika aktiviteter till att samla in medel för att hjälpa behövande. Vi gör det för att det känns meningsfullt att hjälpa tillsammans med vänner under trevliga former.

Vi strävar efter att hjälpa både i Oravais, i regionen, i inhemska Lions-projekt och i internationella Lions-aktiviteter. På våra månadsmöten planerar och följer vi upp aktiviteter och insamlingar samt fördelar insamlade medel.

Samtliga insamlade medel från aktiviteter går till behövande, då alla Lions interna administrativa kostnader bekostas av medlemmarnas avgifter.

Vill du vara med och göra en insats, eller vill du veta mer om vår klubb, kontakta oss gärna.
 
 
 
För mer information om Lions besöker du vår webbplats www.lionsclubs.org

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter