Möten

LIONS STIPENDIER

FÖRENINGAR TA CHANSEN ATT BELÖNA ERA DUKTIGA MEDARBETARE!

Ungdomsledarstipendium
• Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna redan gjorda insatser inom någon art av ungdomsverksamhet, och/eller stimulera till fortsatt engagemang  som ungdomsledare och därigenom bidra till att i positiv anda fostra de unga i vår kommun.
• Kandidat bör antingen
– på sin fritid ha varit verksam som ungdomsledare under längre tid, med goda vitsord och resultat, eller
– befinna sig under utbildning för någon art av ideell verksamhet bland ungdom, efter att ha visat goda anlag för sådant arbete.
Verksamheten skall vara opolitisk och icke yrkesmässig.

Kulturstipendium
• Detta stipendium vill premiera den som utövar, eller länge har utövat, en inom kommunen uppskattad verksamhet av kulturell eller konstnärlig art.
Arbetet kan ha skett inom en förening eller på enskilt initiativ och kan även avse hjälp till utbildning inom musik, konst, konsthantverk mm.

Stipendierna består av vardera
– en penningsumma om 5000  kronor
– jämte en minnessak

Uttagning sker genom LC Nybros allmänna möte, efter förslag från klubbens stipendiekommitté.
Stipendiet utdelas i samband med luciakröningen.

Ansökan ska vara LC Nybro tillhanda senast den 31 oktober, använd följande blankett:

http://e-clubhouse.org/userfiles/17901/file/Stipendieansokan-2018.pdf

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter