Möten

Välkommen till Lions Club i Norrtälje

Vi är f.n 50 medlemmar som bidrar efter tid, kraft och förmåga i våra aktiviteter. Vi gör det för att det känns meningsfullt att hjälpa tillsammans med vänner under trevliga former. Vi strävar efter att hjälpa behövande i Norrtälje kommun, i svenska Lions projekt och i Lions internationella hjälpprojekt. På våra medlemsmöten planerar och följer vi upp aktiviteter och fördelar insamlade medel till hjälpärenden.

Vad är Lions?

Lions startade i USA 1917 och har i nära hundra år vuxit till att bli världens största hjälp- och service-organisation. Till Europa och Stockholm kom Lions 1948 och kort därefter till Norrtälje. Det är många år där vi hela tiden känt starkt stöd från Norrtäljeborna vilket vi tackar för. Lions anses också vara den mest effektiva hjälporganisationen. Det beror på frivillighet, inga bindningar till politiska eller religiösa särintressen och att all administration betalas av medlemmarna själva. Hjälpen förmedlas människa till människa och allt kommer fram.

1,4 miljoner Lionmedlemmar i 210 länder vill tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell  förståelse i en plågad värld.

Vill Du också vara medi Lions?

Om Du är intresserad så kontakta då:

Sören Möller vår President  070-5114230   

Sten-Erik Karlsson ansvarig för medlemsrekrytering 070-3181669

eller

Tryck på rubriken KONTAKTA OSS till vänster.

LIONS CLUB I NORRTÄLJE HJÄLPER PÅ

lokal-, nationell- och internationell nivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter