Möten
Medlemmar

Dette er foreløpig en test-løsning.

Lions Club på Nesodden ble etablert dd.mm.1966.  Klubben ble startet opp av mm personer, og teller nå nn medlemmer.

Klubbens virksomhet har variert over tid, historisk sett er størst suksess knyttet til lokale moteoppvisninger.  I de senere år det det i hovedsak skifte av dekk som har størst betydning.

Klubben samlet inn i aktivitetsåret  2009/10 totalt  kroner 203.000, som fratrukket nødvendige varekjøp ga et grunnlag for utdeling av midler på kroner 96.000.  Av dette gikk det meste til lokale formål med et særskilt tilskudd til Stiftelsen Ekelund på kroner 57.000.

Midler som samles inn til Lions aktiviteter går uavkortet til å disse.

 

Nesodden Lions Club  har  registreringsnummer  896062212  i Frivillighetsregistret.  

 

 

 

 

 

Velkommen til Nesodden Lions Club nye hjemmeside basert på Lions E-clubhouse løsning.  Dette er en løsning benyttet av flere hundre klubber internasjonalt.

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter