Möten
Lions Club Ludvika är en av 500 Lionsklubbar i Sverige. Antalet lionsmedlemmar i Sverige är 13 000 män och kvinnor.
Lions Club bildades i Chicago, USA är 1917 och kom till Sverige som första land i Europa 1948 då Lions Club Stockholm bildades.
Lions är politiskt och religiöst neutralt och fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions spelade en viktig roll när FN bildades 1945.
Lions samlar in medel till olika hjälpprojekt. Fördelningen bestäms av varje enskild klubb. Medlen går till lokala, nationella och internationella hjälpinsatser.
 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter