Möten
Medlemmar

 

Kontakta oss!
Det är enkelt att nå oss! Ring, skriv brev eller skicka e-brev !
 
President (LP)               Göran Storm
Lau Gumbalde 178       070-560 11 90            
62362 Ljugarn               gost4808@hotmail.com
 
Vice president (VLP)     Anders Engström
Östergarn Sande 412    070-6435671
623 68  Katthammarsvik    anders.b.engstrom@outlook.com
 
 
 
Past President (PP)    Göran Lindén
Lau Hemmor 136        0498-491243            
62362 Ljugarn             goran.linden@telia.com
 
 
 
Sekreterare (LS)          Stig  Göransson          
Box 147                          070-6259067                  
623 21 Ljugarn             stig.goransson@refocus.se
 
 
Kassör (LK)                  Jan Ehnberg                 
Box 55                            0498- 493078
623 21 Ljugarn             j.ehnberg@telia.com
 
 
Klubbmästare (KM)    Lena Rosengren             
Brömsebroväg 2B     0498-219951
621 39 Visby               lena@rosengren.biz
 
 
Tail Twister (TT)         Börje Skogström             
Lau Bjärges 384        070-6648217
623 62 Ljugarn           skogstrom@hotmail.com
 
Ledamot                      Vakant
 
PR/IT                               Stig  Göransson          
Box 147                          070-6259067                  
623 21 Ljugarn             stig.goransson@refocus.se
 
IR                                    Jan-Erik Rosengren             
Brömsebroväg 2B     0498-219951
621 39 Visby                jan_erik.rosengren@gotlandsbolaget.se
 
 
  
 
 
Klubbens adress är Lions Club Ljugarn, Box 21, 62321 Ljugarn E-post till Lions Club Ljugarn: info@lionsljugarn.se
Hjälp LIONS Hjälpa bankgiro 125-5520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter