Möten
Medlemmar

Allmänna möten: 2:a Torsd/månad kl.18.00

Tid: Jan-Maj och Aug-Dec

Plats: Limhamns Folkets Hus

Avanmälan: Klubbmästaren/KM

Styrelse:

LP: Göran Kihlgren

vLP: Ulla Schröder

LS: Tillförordnad  Ulla Schröder

LK: Tor-Erik Jönsson

KM: Bertil Göransson

Dir: Marianne Pennsäter, Lola Larsson 

PP: 

Revisorer: Bengt Svensson, Göran Lustig

TT: Vakant

Kommittéer:

Nya medlemmar: Ulla Schröder

Månadsprogram: Göran Lustig och Ulla Schröder

Hemsida: Göran Kihlgren

Pr gruppen: Göran Kihlgren,Marianne Pennsäter och Gert Nilsson

Behovsärende: Tor-Erik Jönsson, Göran Lustig och Lola Larsson

Aktivitetsgrupp: Tor-Erik Jönsson, Bertil Göransson, Göran Lustig och Göran Kihlgren

Loppis: Lola Larsson, och Solgerd Conradson

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter