Möten
Medlemmar


Välkommen till Lions Club, Örebro-Lillån

Valborg 2018

Traditionsenligt firar Lions Valborg med aktiviteter och brasa på Stora Holmen i Örebro.
Den här gången tillsammans med Lions Club Örebro.


Som vanligt var aktiviteten välbesökt med både barn och vuxna som kastade boll, tog lotter, åkte Lionståget m.m.

 

På bilden Lions president för Lions Örebro-Lillån

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Detta är Lions...

 • Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.
 • Lions finns i 207 länder och geografiska områden och har 1,4 miljoner medlemmar, vilket gör den till en av världens största hjälporganisationer.
 • I Sverige finns 500 klubbar med ca. 13 000 medlemmar.
 • Lions medlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.
 • Det finns inga gränser för Lions.
 • Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt.
 • En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet.
 • Lions är politiskt och religiöst neutralt och fördömer våld och förtryck i alla dess former. Vi behöver bli fler, sök gärna upp din lionklubb på hemorten och var med och gör skillnad.

 

Alla insamlade medel går till ändamålet! 
Lions organisation och administration betalas
helt av medlemmarna


Vad gör Lions i Lillån?

Stödjer bl.a…

 • Behövande föreningar i närområdet
 • Stipendier till ungdomat m.m

Lions i Lillån tar emot ansökningar löpande under året.

Vad gör Lions nationellt?

Stödjer bl.a…

 • Aktiviteter för funktionshindrade 
 • Utbildning kring anti-drogverksamhet i skolor m.m.
 • Lions Cancerforskningsfond med inriktning på Universitetssjukhuset i Örebro och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
 • Diabetesläger samt  läger med ungdomsutbyte med ungdomar från hela världen görs löpande

Vad gör Lions internationellt?

Lionklubbarna gör bl.a… 

 • Ser till att tält tas fram och läggs i beredskapslager i Sverige som kan sändas ut med kort varsel till drabbade områden.
 • Samlar in medel till Katastroffonden och kan omsättas där de behövs för snabba hjälpinsatser.
 • Arbetar också med att stödja blindhet i världen, detta också genom egna projekt.

Lite fakta om Lions i Lillån

Vi är ca. 20 medlemmar som har månadsmöten den 1:a måndagen i varje månad, förutom juli och augusti.
På dessa möten uppdaterar vi oss om bl.a. kommande aktiviteter och vad som händer inom Lions, där social samvaro och hög trivselnivå är prioriterad samt att alla bidrar med
sitt kunnande efter sin förmåga som är ett genomgående motto.

Visst låter det spännade.......
Hör Dig till Lions i Örebro-Lillån på e-postadress: lionslillano@gmail.com, så kontaktar vi Dig och berättar mera om vår verksamhet.


Vill du veta mera om Lions Club-verksamhet, klicka på länken: http://www.lionsclubs.org/SW/
Vill Du veta mera om Lions Sverige, klicka på länken: lions.se

Välkommen att stödja Lions i Lillån, Vi behöver Dig!

Lions i Lillån Stiftades 17 augusti 1970

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter